Digitalkunskap i skolans ämnen

17 december, 2015 2 kommentarer

 

Jag har funderat en hel del på det här med digitalkunskap och hur det ska in i skolan. Jag har aldrig varit förtjust i tanken på att digitalkunskap och IT överhuvudtaget ska vara ett eget ämne. Jag vill inte heller som IT-pedagog vara den som går in i klasserna och har till exempel digitalkunskap. Min åsikt är att det ska ingå naturligt i alla ämnen, just för att det ska bli naturligt. Om IT som digitalt lärverktyg är naturligt för pedagoger och något som de är vana att använda, då kommer pedagogerna också att bli mer och mer öppna för nyheter och ta till sig nya möjligheter till lärande.

bild-digkunskapDet är en av anledningarna till att vi nu på Kyrkmons skola arbetat fram hur vi ska arbeta med digitalkunskap i alla våra ämnen, inklusive i förskoleklass och fritidshem. Ett dokument som ska vara vår ledstjärna i detta arbete, Digitalkunskap på Kyrkmons skola.

 

 

 

Men, naturligtvis handlar det också om vart man startar. Arbetar man på en skola där IT känns långt borta och väldigt nytt, då är det svårare än om det redan är ganska inarbetat. På vår skola har vi använt IT som verktyg i många, många år. Vi var tidigt ute med att delta i ITiS, faktiskt redan i första omgången. Vi satsade tidigt på datorer i klasserna och hade 3-4 datorer i varje klass i början av 2000-talet. Samtliga pedagoger, inklusive fritidspersonalen gjorde PIM och vi var den första skolan som gjorde inspirationsuppgiften till Net21. I dagsläget har vi iPads till våra elever 3-1 i några klasser, övriga har 2-1. Vi har arbetat med Att skriva sig till läsning sen januari 2005 och det har också gjort att det varit väldigt naturligt att arbeta digitalt.

Hur har vi då kommit dit? Ja inte är det för att jag har varit inne i klasserna och arbetat, utan istället har jag haft fortbildning med pedagoger på olika sätt genom åren. I början var det fortbildning som mycket handlade om att hantera programvaror och bli trygg med dessa. Men ganska snart gick det över till inspiration och vad dessa programvaror kunde göra för elevernas lärande. Jag har deltagit i lärarträffar regelbundet varje månad. Lyssnat av vad man ska arbeta med och kommit med förslag på vilka digitala verktyg som skulle vara lämpliga just då. Jag har haft workshops och vi har använt studiedagar för fortbildning och inspiration. Naturligtvis har jag ibland också arbetat med elever, vi har jobbat med skoltidning, skapat film och jag har varit i klasser och pratat om källkritik, upphovsrätt och internet. Men min tanke är hela tiden att detta ska lärare kunna göra själva, ju mer de lär sig och ju tryggare de blir så kommer det också att bli så.

Under dessa år har vi givetvis inte haft samma personal, det kommer någon ny varje läsår. Detta läsår fick vi hela nio nya medarbetare. Det har gjort att vi måste prata mer och fundera varför vi gör som vi gör, och det är något som är väldigt nyttigt.

LadyGeekTV_--

Nåväl tillbaka till starten, digitalkunskap i skolans alla ämnen. Under hösten har jag tittat på Teacherhack, en sida av Karin Nygårds och Terese Raymond. Det arbetet har gett mig inspiration och utifrån detta arbetade jag fram en modell för vår skola. Jag har hämtat väldigt mycket från Teacherhack, tack för delakulturen, vad gjorde vi utan den. Hämtat, ändrat, tagit bort och lagt till. Sen var det dags för våra pedagoger att tänka till. Vecka 44 fick alla sitta en förmiddag tillsammans i ämnesgrupperingar. Fundera i gruppen, komma med synpunkter och lägga till och ta bort för att vi skulle få ett så bra dokument som möjligt. Vårt dokument Digitalkunskap har sedan varit ute på remiss, för att vi nu slutligen ska känna att det är så här vi ska försöka arbeta. Vi är dock medvetna om att det händer väldigt mycket inom området, och att det kommer nytt hela tiden, därför kommer detta dokument att behöva revideras med jämna mellanrum.

Det är nu arbetet startar, mycket sker redan, men inte allt. IT på fritids, det är något nytt, som vi kommer att starta upp under våren. Det viktiga nu är att vi funderar på hur vi går vidare för att det ska bli så bra som möjligt för både elever och pedagoger. Idag används våra iPads och datorer i alla klasser, i stort sett dagligen. Men utmaningen är att plocka in mycket av det nya, det som finns med i digitalkunskapen. Hur jobbar vi med bloggar och flippat, hur får vi in programmering och mycket annat som kan göra skolan mer viktig och på riktig med hjälp av digitala lärverktyg.

Jag kommer att erbjuda workshops, för frivilligt deltagande, jag kommer att delta på lärarträffar ibland, och vi ska bli bättre på att dela med oss av vad vi gör på våra gemensamma träffar. Vi ska se till att vi pratar mer och inspirerar varandra mer. Det känns verkligen som vi nu tar nästa steg och jag ser med förväntan och glädje fram emot kommande dagar.

teachingsagi-

Kategorier:Digitalkunskap

Digitalkunskap och kollegiala samtal

3 november, 2015 Lämna en kommentar

En förmiddag under vecka 44 arbetade vi på skolan med Digitalkunskap. Vi har under en tid pratat om att vi vill att digitalkunskap ska ingå naturligt i alla ämnen och inte vara ett ämne för sig. I alla fall så länge inget annat sägs från högre instans. Detta gör vi för att vi vill att eleverna ska använda sig av IT i sin vardag i skolan och inte vid enskilda tillfälle. Vi vill att man arbetar med till exempel källkritik och upphovsrätt i flera ämnen och på ett naturligt sätt, så att det blir meningsfullt och trovärdigt. Vi vill att man tar tillvara på möjligheterna som film och ljud ger för elevernas inlärning och möjlighet att producera för mottagare. Vi vill att man ser möjligheterna med bloggen för kommunikation och respons.

Vårt arbetsmaterial utgår till stor del från Karin Nygårds och Terese Raymonds arbete med Digitalkunskap som finns på Teacherhack. Utifrån detta har jag utarbetat en grund och ändrat och lagt till så att det ska passa oss på Kyrkmons skola. För att det ska bli ett dokument som vi äger tillsammans på skolan valde vi alltså att låta fler vara med och tycka till och fundera över vad som bör ingå och kan arbetas med inom respektive ämne. Lärarna på skolan delades därför in i grupper utifrån de ämnen som de undervisar i och fick här tid att samtala för att komma fram till ytterligare innehåll i materialet. Till sin hjälp hade de läroplanen och länkar till relevanta webbsidor.

Jag gick runt i de olika grupperna och det var otroligt givande att få sitta med en stund och följa de engagerade samtalen. Kommentarer efteråt var att det är det här som saknas och som man önskar mer av. Tid till pedagogiska samtal. Varför ska det vara så svårt att få till i skolan? Det borde vara grunden till allt, att faktiskt prata med varandra. Dagen gav så mycket mer än påfyllnad av Digitalkunskap för Kyrkmons skola. Det gav inspiration och glädje och nya sätt att tänka. Dags att fundera på hur vi löser detta i framtiden. Mer tid för pedagogiska och reflekterande samtal.

 

Flickr Photo: C. VanHook (vanhookc) – CC BY-NC-SA

 

Nåväl, nästa steg blir att planera för hur vi går vidare och färdigställer vårt material. Vi ska även lägga in om digitalkunskap i förskoleklass och på fritids och viktigast av allt hur gör vi så att detta blir levande i vardagen i varje klassrum.

Jag tänker också att det måste vara ett levande dokument som förändras utifrån förutsättningar och vad som händer i omvärlden. Fortsättning följer.

 

Flickr Photo: GotCredit – CC BY

Kategorier:Digitalkunskap

Visol, avslut och nystart

Vi skriver oss till läsning, Sundsvalls upplägg av att skriva sig till läsning. Det är en av mina uppgifter, och något som jag verkligen brinner för. Den 19 maj hade vi avslut för de pedagoger som deltagit under läsåret 2014/15. Det blev ett lite annorlunda avslut, där vi genomförde ett Edcamp och även bjöd in tidigare års deltagare. En inspirerande eftermiddag som gav mersmak. Jag hade förmånen att få rotera i de samtalande grupperna, och det engagemang som mötte mig bekräftade att arbetssättet passar för alla. Med alla menar jag naturligtvis våra elever, men även de pedagoger som arbetar i klasser och med Visol.

Några som i starten av läsåret kände att man var ute på lite svag is, har under resans gång sett möjligheter, vågat prova på och sett resultat. Man har sett elever som känner skrivglädje, delaktighet och nyfikenhet. Att man kan fånga eleverna där de befinner sig, att de får bättre möjligheter att bearbeta sina texter och att de får lyckas. Pedagogerna har känt en styrka i att mötas och få samtala om svårigheter och funderingar som finns när man startar upp ett nytt sätt att arbeta. Men de har också delat med sig av framgångsfaktorer och gett varandra tips och nya idéer.

Dessa träffar ger positiv energi och jag är så tacksam att jag får vara en del i allt detta, och tänk om… Tänk om det som flera sa och skrivit i sin utvärdering, kunde bli något som vi gör över hela kommunen. Tänk om alla som arbetar med yngre åldrar skulle genomgå Visol och arbeta med att skriva sig till läsning. Då skulle våra elever få en likvärdig gemensam start inför sin fortsatta skolgång. Men det är aldrig fel att drömma, och det är en av mina drömmar.

Del av utvärdering Visol 2014/15

Denna vecka var det så dags för kick-off för Visol läsåret 2015/16 och jag fick träffa de nya deltagarna. I alla fall halva gruppen, eftersom alla placeringar på skolor inte är färdiga i dagsläget. Den andra halvan får jag vänta med att möta tills i augusti. Att det blev uppstart nu i slutet av en termin beror på erfarenheter från årets deltagare. Det flera av dem upplevde när de startade upp i början av september, var att planeringen redan var gjort och så blev man tvungen att tänka om och tänka nytt. Förslaget var att starta upp som vi nu gör, innan sommaren. För att ha med tankar och kanske läsa på lite och på så sätt vara lite igång när terminen med eleverna startar.

Återigen fick jag träffa pedagoger som är intresserade av skolutveckling och vad IT kan tillföra undervisningen. Jag ser fram emot ännu ett läsår med nya möten och nya lärdomar. Vi lär tillsammans!

Kategorier:ASL

Digitala verktyg i skolan – varför och hur!

Under torsdagen på Framtidens lärande pratade jag på ett av de inspirationsmöten som anordnades. Här berättade jag om hur vi på Kyrkmons skola arbetat, arbetar och tänker framåt. Det är svårt att göra detta på endast 20 minuter, men jag hoppas att det i alla fall gav lite inspiration och tankar om varför man ska jobba med digitala verktyg och hur man kan göra det. Alla behöver inte göra samma sak, det handlar mer om att göra det som är relevant för grupp, ålder, tillfälle och annat som kan tänkas styra varför man ska använda sig av digitala verktyg just där och då, här och nu. Viktigt är att vara medveten om varför du ska använda just det verktyget, den webbresursen eller den appen, då blir det riktigt bra och något som lyfter och tar lärandet till en ny nivå. Prata om det tillsammans och i ledningsgruppen, sen är det bara att köra!

Presentationen kan du kika på här.

En trappa av Guld

8 maj, 2015 2 kommentarer

Onsdag och torsdag denna vecka var jag tillsammans med flera andra i Stockholm på Framtidens lärande. Det var som alltid många bra föreläsningar och möjligheter att träffa kollegor från andra delar av landet. I år var det dock en lite annorlunda konferens eftersom det nyinstiftade priset Guldtrappan skulle delas ut för första gången. En process som har pågått under nästan ett år och där fem kommuner i oktober 2014 fick veta att de var nominerade. Juryn har tittat på sju kriterier och dessa är:
1. vision, strategi och plan för digital skolutveckling
2. digital infrastruktur
3. digitala lärresurser och verktyg
4. pedagogiskt ledarskap
5. inkludering av alla elever
6. digitalt förändringsarbete
7. pedagogiskt erfarenhetsutbyte

Sundsvall, var tillsammans med Botkyrka, Falkenberg, Sandviken och Sollentuna en av dessa fem. Juryn reste i början av året runt och besökte alla fem kommunerna. Vår kommun fick besök under Mittlärande i februari och vi fick där presentera vårt arbete. Därefter blev det en väntan fram till nu i maj, då vinnaren skulle presenteras på Framtidens lärande.

Alla fem kommuner deltog också i olika seminarier och inspirationsmöten där vi fick möjlighet att berätta om och dela med oss till varandra om vad som sker inom olika områden när det gäller IT i skolan.

På onsdagen klockan 17.30 var det så dags att presentera den vinnande kommunen, som år 2015, det första året priset delas ut, blev SUNDSVALL. Vi vann!!!!!! Så fantastiskt roligt, härligt och helt underbart. Att allt vi gör tillsammans på olika nivåer och inom olika områden ledde fram till vinst sporrar till fortsatt arbete och en ambition om att bli ännu bättre.

IMG_2523
Jag fick äran av att hålla i priset en stund:)

Juryns vinnarmotivering löd som följer:
”Till vinnare av Guldtrappan 2015 har juryn utsett Sundsvall, för ett inspirerande brett utvecklingsarbete, en stark ledningsgrupp, en likvärdig digital omvandling, stabilt uppbyggt i samverkan med andra aktörer, såsom skolfederation, läromedelsförlag, skoldatatek och högskola där bitvis framsteg uppnåtts särskilt inom skriv- och läsundervisning men med utmaningen att vända elevresultaten.

Imponerad

29 april, 2015 Lämna en kommentar

Jag måste skriva av mig, jag måste berätta hur imponerad jag är över mina kollegor på skolan. Hur kommer det sig att jag gör det just nu? Jo, nästa vecka ska jag hålla i ett inspirationsmöte på Framtidens lärande om Digitala verktyg i skolan – varför och hur! Jag ska prata om hur vi arbetat och arbetar med IT på vår skola. Jag tycker att jag har ganska bra koll på vad som görs, men för att få ett bra underlag till min presentation skickade jag ut en förfrågan till alla och bad om ett kort svar om vad just du gör och varför. När jag sitter och läser och sammanfattar svaren blir jag så grymt imponerad. Jag blir glad och stolt över att jobba på Kyrkmons skola. Här är eleven i fokus och det som görs med hjälp av IT har inget självändamål utan det finns en tanke bakom.

8568830008_a385c0e121_h
 Kickoff Meester App By Waag Society

Det har varit en resa att komma hit, och slutstationen den har vi inte nått ännu. Egentligen så hoppas jag att vi inte kommer fram någon gång. För det skulle betyda att vi slutar att utveckla oss och det går ju inte, eller hur! Vi arbetar i en lärande organisation och vi måste följa med i forskning och vad som händer i omvärlden. Våra elever ska arbeta i en framtid som vi inte har en aning om hur den kommer att se ut. Därför gäller det också för pedagoger i skolan att hålla sig uppdaterade och att använda sig av digitala verktyg för att ge eleverna de bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan och i framtiden. Det är det här vi ska förhålla oss till och det är det som jag känner att mina kollegor gör så bra.

I mitt huvud pågår ständigt något. Jag läser ett inlägg på Twitter, jag får uppslag via en blogg eller ett artikel, jag deltar i samtal med kollegor runt om i landet, allt detta gör att det händer något hos mig. Det blir idéer som jag släpper på skolan, ibland tror jag att mina kollegor kan bli lite trötta på mig:) Men ofta får jag gehör från någon, och blir det inte första gången, så kanske det blir andra eller tredje. Man måste ju få tid att fundera och tänka på vad kan det Heléne föreslår göra för att det ska bli något bra för mina elever. Så vi jobbar vidare, vi är här och nu, men vi blickar också ständigt fram mot nya mål.

Årets hederspris, Framtidsmyran 2015

23 april, 2015 2 kommentarer

u0s6lpmp1cktxuo0pbubq

Igår kväll var det Framtidsmyran, en gala för personal inom Barn och utbildning i Sundsvall. Här delas det ut priser i olika kategorier och dessa är:

  • Årets förskollärare
  • Årets fritidspedagog
  • Årets lärare grundskola
  • Årets lärare gymnasiet
  • Årets skolledare
  • Årets elev i entreprenörskap
  • Årets medarbetare
  • Årets skolledare
  • Årets hederspris

En trevlig kväll som avslutades med att årets hederspris skulle delas ut. Där sitter jag tillsammans med kollegor, när motivering och namn på pristagaren för årets hederspris läses upp, och det är mitt namn! Fantastiskt roligt och hedrande, en varm känsla sprids inom mig. Det roligaste är att jag nu känner att det  händer så otroligt mycket inom skolan i Sundsvall, vi är verkligen på gång mot Sveriges bästa skola 2021.

Automatiskt börjar jag också tänka tillbaka på den resa som jag och andra runt omkring mig gjort fram tills idag.  Ibland har jag tyckt att det har gått för långsamt, jag vill ju så mycket:)

Runt åren 1999-2000 började vi använda dator i det arbetslag jag då arbetade i. Vi använde redan då en webbtjänst för kontakt med andra skolor i landet (kommer inte ihåg vad den hette). Eleverna i de olika skolorna fick skriva till varandra kring olika teman. Vi såg att det skapade en motivation när de fick mottagare för sitt skrivande. Det fanns också program på datorn där eleverna kunde ”skriva till en bild”. Det här var innan vi visste något om ASL, men det var på sätt och vis lite som det arbetssättet. Flera elever, främst pojkar som inte var intresserade av att skriva, kunde skriva berättelser på flera A4-sidor när de fick infoga en bild som de själv valt i sitt dokument och skriva utifrån den.

Läsåret 1999-2000 deltog vi i den första omgången av ITiS med ett Storylinearbete. I det arbetet fick eleverna fota, skanna och skriva sina texter på dator. Det var fyra klasser och varje klass hade tillgång till 3-4 datorer.  Där och då väcktes mitt intresse för att jobba med de möjligheter som IT i skolan ger. Jag sökte som ITiS-handledare året därpå och fick möjligheten att vara det under de återstående åren av satsningen. Ett otroligt stimulerande arbete att få möte arbetslag från olika skolor från åk 1 i grundskolan till gymnasiet.

När ITiS var slut, fick jag förmånen att arbeta som IT-pedagog på skolan. Under en tid med hela 100%. Vi startade en IT-grupp och arbetet med att inspirera och stötta kollegor blev min vardag. Vi gjorde också så att lärare som önskade inköp av datorer, kameror med mera, fick skriva och berätta vad de ville arbeta med och varför de i det arbetet behövde ett digitalt verktyg. På så sätt fick vi en pedagogisk tanke kring inköp och användning.

Hösten 2003 fick skolan projektpengar av Microsoft för att lyfta fram flickorna, och integrera IT på olika sätt i elevernas inlärning. Dessa pengar användes för att skapa ett mediatek och starta arbetet med en skoltidning, Kyrkmobladet. En tidning som gavs ut fram till och med år 2010.

ASL, att skriva sig till läsning kom in i mitt liv via en föreläsning av Arne Trageton hösten 2004. Tillbaka på skolan berättade jag om detta och en lärare, Karin Murberg, tände på idéen. Under jullovet ställde vi iordning klassrum och i januari 2005 startade Karin tillsammans med en fritidspedagog upp arbetet. Idag arbetar alla på skolan F-2 med ASL.

Parallellt med arbetet på skolan var jag också engagerad i arbetet med att inspirera och sprida hur IT kan vara ett verktyg för lärandet. Vi startade en pedagogisk IT-grupp i Njurunda 2006, NIKT (Naturligt användande av IKT). Vi erbjöd föreläsningar och mässor/konferenser. Vi skapade också en tipsbank för förskola till och med årskurs 9. Denna innehöll konkreta tips på hur man kunde integrera IT i det dagliga arbebetet, i ”traditionella” uppgifter. 2008 bestämde vi oss för att ha en monter på Skolforum och vi var några som åkte ner för att visa upp och berätta om NIKT. Vårt arbete uppmärksammades och vi fick Skolforums skolutvecklingspris det året.

2007 blev jag nominerad till Guldäpplet och blev en av tre finalister som fick åka till Skolforum. En stor ära och ett oförglömligt minne.

Nästa stora satsning på IT i skolan blev PIM, något som Sundsvall deltog i under åren 2008-2012. Även här uppmärksammades Sundsvall och vårt sätt att bygga fortbildningen på. Många kommuner använde vårt tänk som mall för sitt. På PIM-galan 2008 blev Sundsvall guldkommun för att vi var den kommun med flest pedagoger som gjort PIM5 på viss tid.

Efter PIM, blev det ett tomrum, många pedagoger undrade, vad händer nu. Frågan de ställde var, nu kan vi hantera dator och program, men hur går vi vidare? Man kan väl säga att Net21 blivit den fortsättning som efterfrågades. Net21 arbetar bland annat med nätverksbyggande, omvärldsbevakning, fortbildning, inspiration, pedagogiska caféer.

Läsåret 2012/13 startade ViSoL, vi skriver oss till läsning, upp i Sundsvall. En satsning som lockade många intresserade och som gjort att vi fortsatt och nu snart avslutas det tredje läsåret. Planeringen inför läsåret 2015/16 är i full gång och snart kommer det att bli möjligt att anmäla sig.

Jag kan inte titta tillbaka utan att nämna Mittlärande, konferensen som genomfördes för andra året nu i februari. Det är otroligt roligt och inspirerande att få arbete med en konferens på hemmaplan och att vi får möjlighet att ta del av intressanta föreläsare från hela landet. Men också att vi får lyssna på inspirationsföreläsningar av pedagoger från vår egen kommun gör att vi kan fortsätta utvecklas tillsammans.

Det blev ett långt inlägg, men så kan det bli när man backar i tiden och tänker på allt som hänt under dessa år. Jag har säkert glömt en del, men det här var vad som dök upp i mina tankar när jag kikade i backspegeln. Nu blickar jag framåt och tillsammans ska vi fortsätta arbeta för att våra elever ska få använda IT på ett meningsfullt sätt.

Kategorier:Allmänt i skolan