Sökresultat

Keyword: ‘konferenssmart’

Konferensens roll för pedagoger

8 mars, 2018 2 kommentarer

För ett par veckor sen läste jag ett inlägg på Facebook som hänvisade till en artikel om forskning som visar på problem om att it-mässor är problematiska. I artikeln pekas SETT ut som ett exempel på en sådan it-mässa och jag fick många tankar som jag kände att jag skulle vilja skriva ner. Anledningen till att jag skriver först nu, är att jag vid det tillfället var fullt upptagen med att genomföra en konferens, Mittlärande i Sundsvall. Mittlärande som genomfördes för femte året, och som från start har haft SETT som en av sina förebilder. Nu har lugnet lagt sig, konferensen är genomförd och en hel del av efterarbetet är genomfört, så nu ska jag försöka formulera mina tankar kring artikeln.

För mig är inte SETT och inte heller Mittlärande en it-mässa utan det är utbildningskonferenser, där utställarna är en del och föreläsningarna en annan del. Jag vet flera pedagoger som varit på dessa och liknande konferenser, lyssnat på intressanta och givande föreläsningar, deltagit i intressanta kollegiala samtal med kollegor från både när och fjärran. Där man sedan, tillbaka i sitt klassrum provat nytt och gjort förändringar som faktiskt lett till mycket positivt för eleverna och deras inlärning. Hos dessa pedagoger handlar det inte endast om ett häftigt verktyg eller program, utan det handlar om tankevurpor som gjort att undervisningssituationen har förändrats.

Naturligtvis vet jag att det inte är vad som sker hos alla som lyssnar på en föreläsning. Som pedagog måste man också vara mottaglig och nyfiken och ha viljan och modet att våga utmana sig själv att prova nya vägar. Här kommer en otroligt viktig detalj in och det är hur man tänker när man deltar i olika sammanhang, till exempel konferenser. Det gäller att vara konferenssmart, något som jag vet att fler och fler blir. Men fortfarande är det många som inte tänker i de banorna och då blir det som det står i artikeln, svårt för lärare att förstå hur olika saker ska användas i klassrummet. En otroligt viktig person för att detta ska bli bra är rektor och förskolechef. Det är chefen som måste sätta agendan och ge tid för att tänka efter innan och tid för att få reflektera tillsammans efter. Det blir alltmer vanligt att tänka på att vara konferenssmart, tyvärr är det fortfarande inte tillräckligt vanligt. Innan Mittlärande hörde jag om en rektor som meddelade sina pedagoger att de behövde en plan inför sitt deltagande. Planen innehöll tre steg:

  1. Pedagogerna skulle prata ihop sig innan i arbetslaget om vad de ville få ut av konferensen och vad de skulle fokusera på.
  2. Under dagen, skulle de dokumentera och reflektera för att öka sitt lärande, gärna via sociala medier, för att sedan dela med sina kollegor.
  3. Slutligen skulle de på en lärarkonferens efteråt delge varandra reflektioner och lärande som de tagit med sig. Detta för att se vad som kan utvecklas på den egna skolan.

Det är det här som gör skillnad. Det som gör att det kommer ut något bra från en konferens. Att lyssna på föreläsningar som ofta är korta, ger i sig ofta inte så mycket, om man då inte är den där pedagogen som är extra mottaglig och nyfiken och ser ett steg längre. Därför måste vi arbeta vidare med hur vi gör för att en konferens ska göra skillnad.
En kommentar som vi fick dagarna innan vår konferens var att ”det är bara föreläsningar som handlar om it”. Jag räknade då antalet föreläsningar som var kopplade till it och föreläsningar som inte var det. Resultatet blev att ca 60% var icke it-relaterat och övrigt var för knippat med it på något sätt. Sen är det skillnad på it och it. Idag när en föreläsare berättar om sitt arbete i klassrummet, är det många gånger svårt att göra det utan att nämna digitala verktyg, eftersom det är en naturlig del. Men det är inte det som är fokus på i föreläsningen utan endast ett naturligt inslag. För en person som däremot är ovan, och inte använder sig av digitala verktyg, kan det naturligtvis kännas som om det är väldigt mycket it. Man ser det man vill se.

När det gäller utställningsdelen, ja visst den är kommersiell, men den behövs också. Den behövs för att pedagoger ska få se, känna och klämma och fråga. Det gäller både traditionella läromedel och digitala läromedel. När ska man annars få ta del av och prova nyheter som kommer, och inte köpa grisen i säcken. Men även här gäller det att tänka efter och samtala med kollegor. Vad kan det specifika läromedlet göra för oss och våra elever? Vad är syftet och till vilken nytta?

När vi har kommit dithän, att vi vet varför vi gör som vi gör, då är utbildninskonferenser bra för alla. För vi gör det tillsammans till vad det är.

 

Annonser

Efter konferensen …

24 februari, 2017 2 kommentarer

Efter nästan ett års arbete i stegrande takt var det så dags för Mittlärande 2017 denna vecka. Känslan dagen efter när allt är över är lite märklig, ett slags overklig tomhet, men också så mycket värme och glädje. De sista veckorna och framförallt dagarna innan har allt gått i ett rasande tempo och det har varit många bitar som ska falla på plats. Morgonen för första dagens konferens, då ligger det förväntan i luften, alla vi som arbetar med Mittlärande ser fram emot att möta utställare, föreläsare och framförallt alla besökare som kommer från när och fjärran.

Då, när det har börjat ljusna ute, tidigare än vi öppnar, börjar svängdörrarna röra på sig och de första besökarna vandrar in på hotell Södra Berget. Ett svagt sorl hörs, samtal och förväntan inför vad dagen ska bära med sig. Allt eftersom minuterna tickar på kommer fler och fler, ljudnivån blir högre och högre. Prat och skratt och igenkännanden hörs från de många personer som nu väller in. Staben som arbetar med Mittlärande har fullt upp med att registrera alla besökare. Trycket vid infodisken är stort och frågor får sina svar. Det är en fantastisk känsla att bara stå och beskåda allt som sker, det är så mycket glädje. Pedagoger och andra med intresse för skolan har fått en hel dag, med möjlighet att ta del av utställningar, föreläsningar, panelsamtal och sist men inte minst samtala och reflektera tillsammans med kollegor.

10828302765

Några föreläsare är proffs och har gjort det här hur ofta som helst, några har det som sitt arbete, några gör det som en del av sitt arbete och sen har vi de flesta som arbetar som lärare, pedagog, rektor eller annat inom skolan och de som faktiskt ska föreläsa för första gången i sitt liv. Det är så mycket pirr och nervositet, och jag vet att flera funderar över varför man sagt ja till detta, jag har själv varit där en gång i tiden. Just dessa pedagoger är det så härligt att möta sen när deras föreläsning är över. När de kommer fram och tackar för att de blivit tillfrågade, när de berättar hur roligt det har varit och hur åhörare kommit fram och samtalat om det föreläsningen har handlat om, nya kontakter har knutits och nya insikter har landat. Ofta får jag också höra hur roligt det har varit och att jag gärna får återkomma med en fråga om att föreläsa även nästa år. Detta är en av många delar som gör arbetet med konferensen så otroligt givande, just det att lyfta den enskilde pedagogen. Att de får en arena att komma ut och berätta om sitt arbete i sitt klassrum eller på sin skola. Det gör arbetet viktigare när det finns en mottagare och en möjlighet att dela med sig och samtala och reflektera tillsammans med kollegor. Det blir en win win situation för alla.

Under alla konferenser går det idag att följa vad som sker och reflektioner som görs av både deltagare och de som inte har möjlighet att delta via flöden i olika sociala medier. Det ger ytterligare en dimension och skapar ytterligare mervärde. En sak som jag fastnade för igår var ett inlägg av @normellihessel, hon skriver ”Efter inspirerande dagar med fortbildning borde det vara obligatoriskt med tid för reflektion tillsammans med kollegor!”
Det här är något som jag tänker att chefer borde fundera över. Boka in två studiedagar i samband med en konferens, i det här fallet Mittlärande. Som jag har skrivit om tidigare, ta tid innan för att gå igenom programmet. Bestäm tillsammans utifrån vilka prioriterade mål som finns på enheten, vilka föreläsningar som ska besökas. Kanske någon som alla bör delta på just för att den knyter an till det specifika arbete som pågår just nu. Det kan också vara läge att dela upp sig så att man även går på lite olika föreläsningar, men fortfarande med anknytning till det pågående arbete och de satsningar som görs på den egna enheten. Sen tillbaka till vad @normellihessel skriver, ha en dag för reflektion i direkt anslutning till besöket på konferensen. Då hinner inte vardagen börja äta upp var och en, utan då hinner man reflektera och samtala tillsammans. Det finns möjlighet att göra mer och göra bra i sitt fortsatta arbete. Kanske finns det några som gör så här idag, men jag tror inte att det är många, men nästa gång, då kan det vara fler. Nu jobbar vi tillsammans för att det ska bli så. Då tror jag att vi kommer att få ut så mycket mer och vi får ett mervärde på ett helt annat sätt än idag.

logga-eps

Nåväl, detta var några reflektioner från min sida av bordet. Nu ska efterarbete och utvärderingar göras. Om några veckor startar arbetet med Mittlärande 2018.

Och du som läser detta, fundera på om det inte är lika bra att lägga två studiedagar nästa år. Planera innan, upplev under och reflektera efter.

 

 

 

Konferens eller konferens

20 januari, 2017 Lämna en kommentar

En konferens kan vara en konferens som är lite rolig att besöka för att få ett avbrott i vardagen, eller så kan den vara så mycket mer. Den kan vara ett tillfälle att lära tillsammans och att skaffa gemensamma erfarenheter som kan leda arbetet vidare. Ibland hör jag kommentarer om att det ger inget att åka på konferens och lyssna på föreläsningar. Det blir bara en aha-upplevelse som är intressant för stunden och sen blir det inget mer. Men jag själv och många med mig har lyssnat på många föreläsningar som sedan lagt grund för ett arbete som har påbörjats. Det kan ha skett lokalt på den egna enheten, men ibland har det också lett till större och mer övergripande insatser. Ett personligt exempel var när jag lyssnade på Arne Trageton för länge, länge sen när han berättade om sin forskning på Att skriva sig till läsning. Det var en helt vanlig föreläsning och jag hade väl inte tänkt så särskilt mycket på den innan, jag hade läst någon artikel och var lite smått intresserad. Men den föreläsninge ledde till mycket, som de som känner mig väl vet om. Det gjorde att skolan jag arbetade på introducerade ASL och fortfarande arbetar så. Det ledde till att Sundsvall satsade på Visol, Vi skriver oss till läsning, som nu är inne på sitt femte läsår. Jag vet, det blir inte alltid så, att en föreläsning leder till en förändring. Men jag skulle kunna räkna upp många fler goda exempel på vad föreläsningar lett till bland mina kollegor.
Visst, dessa har inte valt sina föreläsningar på måfå. Det har funnits en viss förhandsinformation, ett visst intresse, eller en rekommendation från någon annan. Men det har varit föreläsningen som har varit katalysator för den fortsättning som följde.

Om en månad anordnas Mittlärande för fjärde året i rad och det känns otroligt stimulerande att få vara en del av detta. Det har hänt en hel del under de här åren. Dels så förändras Mittlärande som evenemang, men även alla som deltar på olika sätt förändras. Jag har funderat en del på vad det är som sker i processen. För jag ser det just som en process. Vi har det som sker hos oss som håller i trådarna och planerar. Vi tar del av utvärderingar som görs, vi tar del av det som sker i omvärlden, vi har en referensgrupp, vi samtalar med kollegor och vi tar in synpunkter från många runt omkring. Allt för att försöka förbättra och göra Mittlärande ännu bättre. Det märks också en skillnad på konferensens deltagare, de blir helt enkelt mer vana vid att besöka en konferens. Man planerar sitt deltagande på ett helt annat sätt, och tankar kring vilka föreläsningar som väljs har blivit viktigare.

9581973616

Just det är något som vi på olika sätt försökt att arbeta med när det gäller Mittlärande. Vi vill att våra besökare ska vara konferenssmarta. Att man tillsammans på sin enhet funderar över, vilket behov har vi, vad behöver vi lyssna på för att vi ska få något gemensamt med oss tillbaka, något som vi sedan kan arbeta vidare med tillsammans för att just vår verksamhet ska bli ännu bättre. Inom den centrala organisationen i varje kommun finns mål som är gemensamma, inom varje enhet finns det prioriterade mål som man tillsammans ska arbeta mot. Att då tänka på dessa mål vid valet av föreläsningar är något som ger ett mervärde och som kan göra vägen mot målet lite enklare och i många fall roligare och intressantare.

Det finns skolor och arbetslag som tar sig tiden att innan konferensen, det kan vara Mittlärande eller någon annan, sitta tillsammans och planera in sitt besök. Tips på hur det skulle kunna gå till är:

  • Bestäm någon/några föreläsningar som alla deltar i, något som kan kopplas till just era prioriterade mål. Här får alla samma input och det kan bli ett avstamp mot något gemensamt.
  • Dela upp skolan/arbetslaget i mindre grupper som väljer olika föreläsningar. Fortfarande med kopplingen till de gemensamma målen. Här finns sen möjligheter att i efterhand samtala och dela med sig av olika sätt att tänka och göra, men där målet är detsamma.
  • Gå på en föreläsning som du bara känner att den vill jag lyssna på. Det kan vara någon du hört talas om som du är jätteintresserad av. Det kan vara inom ditt specialområde, något som du känner att det här behöver just jag. Eller kanske helt enkelt en föreläsning som bygger den där feelgood känslan.

Det bästa är om alla dessa tre punkter går att pricka in. Att lyssna på en gemensam föreläsning, att få med input från flera och att få lyssna på mitt alldeles egna val. Huvudsaken tycker jag är att det får ett mervärde, och att det ger ett avstamp för det fortsatta arbetet på hemmaplan. Ibland kan det vara svårt att veta vad som passar bäst för mig och för oss som arbetslag. Då kan det vara en bra idé att ta hjälp. Oftast finns det någon/några i arbetslaget som är lite mer ute på sociala medier, läser in sig lite mer på det som sker i omvärlden. Dessa personer har lite mer insikt i vad och vilka som passar bra för olika områden. Ta hjälp av den personen, lyssna och samtala om vad som skulle kunna passa dig och ditt arbetslag.

Allt detta är att vara konferenssmart och det har blivit bättre, men det kan bli ännu så mycket bättre. Tänk om det under hela året finns med i tanken, att det i det kvalitetsarbete som pågår, finns en tanke om vilken påfyllning som behövs. Här skulle skolor och förskolor också kunna komma med förslag på föreläsningar som skulle kunna passa in på Mittlärande.

En annan möjlighet som konferenser ger är träffa kollegor och föreläsare på plats för att här och nu samtala. När man kommer tillbaka till sin arbetsplats tar vardagen vid och även om viljan finns så saknas ofta tid och ork för att ta vara på den inspiration som väckts. Därför finns det en plats på Mittlärande som vi kallar för Share and Learn, där det finns möjlighet att efter avslutad föreläsning träffas för att samtala. Förhoppningen är att föreläsare går dit en stund efter sin föreläsning för att åhörarna ska kunna ställa frågor och utbyta tankar. På plats i Share and Learn kommer det att finnas utvecklingspedagoger som stöd i samtalen.

sharendlearn-w

Det jag vill säga med allt detta är, att inför Mittlärande och inför andra konferenser, tänk på att vara konferenssmart.

  • Innan – Tänk efter och planera vilka föreläsningar du och dina kollegor ska ta del av. Bestäm en dag och en tid för efterarbete och samtal.
  • Aktuell dag – Samtala med kollegor och andra under konferensen.
  • Efter – Knyt ihop säcken och fundera över hur arbetet ska fortsätta på just din enhet, i ditt arbetslag.

 

Ha en trevlig fredag och helg, och visst har du märkt att det blir lite ljusare varje dag nu:)

Nedslag i vardagen

16 december, 2016 Lämna en kommentar

I veckan var jag tillsammans med några fler på besök på en skola där det finns en mening med användandet av digitala verktyg. En skola där digitaliseringen kanske inte pågått så väldigt länge och definitivt inte på det sätt som sker just nu. Där det nu sker på ett naturligt sätt och med en tanke och avsikt på varför. Här förs det samtal i arbetslagen, man stöttar varandra och man vågar prova nytt. Ser om det nya tillför något och då används det, om det inte verkar vara något som gör undervisningen så mycket bättre, då behövs det kanske inte. Men ibland kan det vara så att det inte direkt tillför något, men det gör att eleverna tycker att det är lite roligare. Bara där är det ju en hel del vunnet, glada positiva elever är mycket enklare att motivera än elever som tycker att en lektion är tråkig och inte förstår meningen med den.

Hur startade det då, hur blev det så här på den här skolan? Naturligtvis var vi tvungna att ställa den frågan, för vi såg ju att här tänker man inte som på de flesta andra skolor. Det finns fler skolor som har ett liknande tänk. Men tyvärr finns det alltför många skolor som fortfarande inte är där ännu. Det är det som är så intressant, vad är skillnaden, varför? En annan fråga är, om det nu är så bra, om det ger sådana resultat, hur ska det då spridas vidare, borde inte fler skolor gå i samma eller i alla fall liknande spår? Det blev många frågor. Jag har inga svar, men självklart har jag funderingar och idéer, tror jag återkommer till det lite senare.

4080385129

Tillbaka till varför det blev som det blev, varför skolan har tagit det här jätteklivet. Jag har självklart inte alla svar, men jag har fått lite förklaringar och förståelse till varför. Dels satsade skolan för ett antal år sedan på att låta en engagerad pedagog få en del av sin tjänst som it-inspiratör på skolan. En pedagog som själv är nyfiken och inte räds att köra igång och prova, för vad är det värsta som kan hända. Det kanske blir lite tokigt, men då är det väl bara att återgå till det vanliga. Nåväl, pedagogen deltog ett år på SETT, en stor konferens i Stockholm med fokus på lärandet idag, och kom därifrån med så mycket inspiration och ett helt nytt sätt att tänka kring undervisning. Han hade drabbats av ”the flipped classroom syndrome”. Eftersom han, ja, det är en han i det här fallet, inte är rädd och testa så gjorde han det. Eleverna som han undervisade i åk 7-9 fick plötsligt i läxa att se filmer hemma innan lektionerna. Filmer som läraren spelat in, och som jag har hört inte heller hade den bästa kvaliteten. Men budskapet gick fram. Rätt vad det var satt eleverna i elevhallen och tittade på filmer om matte. De pratade matte på rasten, för att de var intresserade och ville, inte för att någon sagt åt dem att göra det just då. Detta sätt att vända på lektionerna blev en vändning för honom och jag tror att det var då det första fröet såddes för det som blev den digitala resan som nu pågår på skolan. Påpekas bör också att det då inte fanns särskilt många digitala verktyg på skolan, ett par datavagnar har jag förstått att det fanns på drygt 300 elever. Därför blev elevernas egna mobiltelefoner det som användes. Här arbetade eleverna två och två eller fler, och därför fungerade det. Ingen behövde känna sig utpekad, utan det här gjorde man tillsammans. Vilket är bra, för det är i samtal med andra som kunskap till stor del byggs. Att få sätta ord på sina tankar och att få bolla lösningar med varandra, det skapar ny kunskap.

Sen är det mycket annat som spelat in, det fungerar inte att själv vända en skuta eller att se till att en hel skola gör en helomvändning och börjar använda digitala verktyg på ett proffsigt sätt. En ny rektor som visar intresse och tillåter sina pedagoger att blomma och prova på. Som skapar förutsättningar, både i tid och ekonomiskt, det är viktigt för att det i slutänden ska bli en förändring. Idag har de äldsta eleverna en till en och målsättningen är att det ska spridas ner i åldrarna.

Jag fastnade för några saker som berättades för oss om hur arbetet fortlöper nu på skolan. Hur man tänker när det gäller det digitala på olika sätt. Dels har man en tanke på hur man ska möta de barn som kommer från förskolan. För här ser man att det händer mycket och att det är av stor vikt att skolan är beredd att möta dessa nya, när de kommer med så mycket kunskap, glädje och nyfikenhet. Det finns en it-grupp, där inte den mest entusiastiske sitter med. Det har varit ett medvetet val för att digitaliseringen inte ska vara beroende av en enda person. Här tänker jag att det säkert är bra, men att om man gör det valet måste skolan ha kommit en bra bit på väg. Om man är i starten av sin resa, då behövs nog denna entusiast. Men sen, då är det bra att lyfta fler pedagoger som får driva skolutvecklingen framåt. Här kommer en annan aspekt in. Dessa personer måste få påfyllning, de måste få ta del av vad som sker i övriga skolsverige. De måste få möjlighet att inspireras för att sen kunna driva arbetet vidare på sin skola. Där kommer olika konferenser in i bilden och två som jag tänker på i första hand är SETT och Mittlärande. Konferenser med fokus på skolutveckling och kollegialt lärande. Efter ett par dagar på någon av dessa konferenser, eller andra, kommer pedagogerna tillbaka och tillsammans med sina kollegor förs samtal och testas nytt. Det är dock viktigt att pedagoger som besöker en konferens tänker på att vara konferenssmart. Det gäller att inte välja lite av varje, utan en tanke på varför man ska lyssna på just den eller den föreläsningen. Det gäller helt enkelt att blir lite mer konferenssmart, och det är något man har blivit på denna skola. Du kan läsa mer om att vara konferenssmart här.

3466182252

En annan förutsättning är också att rektorer deltar i dessa arrangemang. De måste få se och höra samma saker, de måste ta del av vad som sker inom skolsverige när det gäller digitalisteringen i skolan. För idag handlar det om så mycket mer. Idag är digitaliseringen en fråga om att skapa samma förutsättningar för våra elever och framför allt att de får arbeta med tidsenliga verktyg som skapar bättre förutsättningar för lärandet. Något som jag också fastnade för var när jag fick höra att man på den här skolan i olika sammanhang när man ses pratar om frågor som har med digitalisering att göra. Man pratar om det för att det är viktigt och tillhör dagens samhälle och skola. Då är det inte enbart de vanliga tipsen utan också en stor del kring nätkärlek, källkritik och det som hör nätet till.

Men det finns även utvecklingsområden, ett område som vi på de flesta skolor är ganska dåliga på är att dela med sig och visa upp vad som sker. Det här är något som de flesta vill ska göras, men som jag skrivit tidigare, det är så mycket annat som tar tid så det här med att visa upp och inspirera på den egna skolan, det faller liksom bort. Men jag tror nog att de kommer att få till det också, med den glädjen och framtidstron som jag kan märka när jag besöker skolan är jag säker på att det kommer att bli så.

Jag fick också med mig några citat från elever som jag bär med mig.
– ”Vi lär av varandra”
– ”Vi har roligt tillsammans”
– ”Det är roligare med matte nu, vi lär mer matte nu”

Ett stort tack till Peter Blomqvist och Johan Henriksson på Stöde skola, för att vi fick besöka er och ta del av era tankar och ert sätt att arbeta. Tack också till de fantastiska elever, vars lektioner vi fick vara med på, och se hur det fungerar i verkligenheten på en skola som har eleverna i fokus.

 

På söndag är det fjärde advent och många kan snart se fram mot en längre julledighet. Önskar dig som läser en God Jul och ett Gott Nytt År och så hörs vi nästa termin.

 

 

Kategorier:Allmänt i skolan

En trappa i repris och så mycket mer

14 oktober, 2016 Lämna en kommentar

guldtrappan2016I veckan var vi ett antal personer som reste från Sundsvall till Framtidens lärande. Det var vår ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, vår it-strateg, samt flera av oss som arbetar inom Centrum för kunskapsbildning med frågor som rör it i förskola och skola. Det främsta syftet med resan var att vi för andra året i rad skulle få ta emot kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan. Men det ingår så mycket mer än att enbart ta emot ett pris. Konferensen är en mötesplats för beslutsfattare, politiker, rektorer, pedagoger och många, många fler med skolan i fokus.

 

Vi fick möjlighet att lyssna på flera intressanta föreläsare, delta i inspirationsföreläsningar, och en stor del var också våra egna föreläsningar som flera av oss höll i. Det kändes otroligt positivt att Sundsvall kunde bidra med så mycket till Framtidens lärande. Våra föreläsningar var mycket uppskattade och det var många som visade intresse, stannade kvar och samtalade och nya kontakter knöts.
Själv pratade jag tillsammans med Jeanette Larsson Tostar om Hur får vi ”verkstad”? Digitala verktyg och it som stöd för lärande. Här berättade vi om hur vi i Net21 skapat nätverk för att öka likvärdigheten när det gäller it som digitalt verktyg i våra olika verksamheter. Vi visade även på hur konferensen Mittlärande blivit en allt större konferens inom lärande och hur vi tillsammans med våra kollegor arbetar på att få den att bli en större del i det pågående arbetet på den lokala enheten.

coaching-hiDet var mycket tänkvärt som vi tog med oss tillbaka hem. En del tankar som vi fortsätter att samtala om i olika grupperingar och en del som det kanske kan bli verkstad av direkt. Något som flera av oss fastnade för, var Kalmarsunds gymnasieförbunds arbete med Digitala coacher. Ett mycket intressant upplägg som går ut på att elever får ansöka om att bli digital coach för övriga elever på gymnasiet. De digitala coacherna ska stötta andra elever i deras digitala utveckling. De är med vid läsårets start och utdelningen av datorer till nya ettor och tar även hand om supportärenden för elever. Eleverna berättade också att de ser sin tid som digital coach som mycket intressant och lärorik och att de fått ett bättre självförtroende. Detta bland annat genom att själva hålla i föreläsningar och instruera andra elever.

 

Jag ser många möjligheter med digitala coacher och jag tänker också att det kan användas i hela skolan, från tidiga år och uppåt. Eftersom vi på många skolor i Sundsvall idag arbetar med värdeskapande, öppnas här ytterligare en möjlighet. Områden som dessa skulle kunna arbeta med, är dels det rent praktiskta runt hårdvara. Men sen ser jag möjligheter att arbeta med frågor som netikett, källkritik, upphovsrätt med mera. Dessa coacher skulle även kunna stötta pedagogerna i deras arbete. Spännande! Jag hoppas och tror att det här kommer att vara något som vi efter Framtidens lärande kommer att arbeta fram ett eget koncept kring.

konferenssmart

 

Jag försökte och försöker att tänka som vi lär ut till Mittlärande, att vara konferenssmart. Att jag själv innan funderade på vad jag ville få ut av Framtidens lärande. Att jag under konferensen deltog i samtal och möten och tog del av det som kollegor från andra delar av landet visade upp. Slutligen att jag ser till att ta till vara på reflektioner och idéer som jag fått själv och tillsammans med mina kollegor. Allt för att Framtidens lärande, som en av många konferenser gör skillnad för mig i mitt arbete.

 

Önskar dig en trevlig helg, och du gör något som ger mervärde för dig!

 

 

Efter Mittlärande

Nu har det mesta lagt sig efter konferensen Mittlärande som genomfördes den 17 och 18 februari.  Visst känns det lite tomt när ett arbete som pågått från i maj 2014 och fram till februari 2015 plötsligt tar slut. Men det kan vara skönt att få  landa ett tag för att köra igång igen, med nya visioner och mot nya mål, ett av dessa är förhoppningsvis ett Mittlärande 2016.

Vad var det då som hände där upp på Södra berget? Jo, ett kollegialt lärande i stort format. Det var föreläsningar, utställningar och framförallt samtal, samtal och återigen samtal. Inspiration som leder till samtal som leder till nya tankar som kan användas i den egna undervisningen. Men nu är det otroligt viktigt att ta till vara på de nya tankar som väcktes under dessa dagar. Viktigt, för annars riskerar de att glömmas bort och hamna någonstans långt ner i alla göranden som måste utföras. Hur ska vi då göra för att det ska bli något bra av detta. Ett sätt är att bli konferenssmart.

När det gäller vad som sker efter en konferens, så kan man nog säga att det nästan är den viktigaste delen i det lärande som sker. Fundera på vad du fick med dig, vilka tankar och vilka kunskaper? Vad behöver du göra för att det ska bli till verklighet i din vardag? Behöver du mer fortbildning, är det någon annan pedagog i din närhet eller i en annan del av landet som du skulle vilja knyta kontakt med? Eller är det något annat som du känner att du behöver för att jobba mot nya mål? Fundera över vad det skulle kunna vara, och ta sen tag i det på en gång. För om du väntar då är risken stor att det inte blir av och du fortsätter på samma sätt som tidigare. Vad kan ni i arbetslaget göra för att dela med er av det ni varit med om? Försök att lägga in tid för samtal och reflektion tillsammans. Det är så viktigt att vi inte missar den biten, för det är detta som leder framåt mot en ännu bättre skola.