Sökresultat

Keyword: ‘mobiltelefon’

Mobiltelefonen alltid på agendan

11 november, 2016 Lämna en kommentar

Det känns som om vi aldrig riktigt blir klara med vad som ska gälla kring användandet av mobiltelefonen i skolan. För mig verkar det som om kepsfrågan har flyttat över till mobiltelefonens vara eller inte vara. Det kanske är så att vi alltid måste ha något som vi ska tycka väldigt olika om. Något som vi ska sätta regler kring och som sen inte följs, just för att vi tycker så olika. Det blir ett beslut, det skapas regler och så går det ett tag. Vi ser att dessa inte följs. Frågan tas upp på arbetslagsträffar, på föräldramöten och i många andra sammanhang. Det skapas nya regler och så där fortgår det.

För mig handlar det mer om vad eleverna kan använda mobiltelefonen till. Ju mer jag funderat på detta har jag kommit fram till att det inte fungerar att ha regler, utan man måste istället ha ett förhållningssätt till mobiltelefon och andra digitala verktyg. För finns det regler måste de respekteras och följas upp och alla ska följa dem. Men så är det inte i verkligheten, därför tycker jag att vi inte har något val. Det gäller att ta tillfället i akt och luta oss mot läroplanen när vi tänker mobiltelefoner i skolan.

Vi måste förhålla oss till vad läroplanen säger och där står bland annat att läsa att ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”(Skolverket 2011, s.14). Modern teknik, ja det är bland annat mobiltelefonen. Något som idag i stort sett alla har tillgång till och är vana att använda i sin vardag. Det gäller även elever ganska långt ner i åldrarna.

Det står även i läroplanen att skolan har ett fostransuppdrag att fostra till att bli ansvarstagande individer. Här kommer användningen av mobiltelefoner in, det är viktigt att eleverna får möjligheter att använda dessa i sin vardag. Det är därför av stor vikt att även prata om och medvetandegöra eleverna om koncentration, app-beroende och om hur tekniken kan påverka vårt sätt att tänka. Att pedagoger och elever tillsammans skapar ett förhållningssätt till mobiltelefoner och övriga digitala verktyg som vi använder i skolan och hemma. Att skapa en balans och en förståelse för användandet av mobiltelefoner.

Om lärare och elever tillsammans för en dialog om vilka regler som ska finnas i den egna klassen då äger alla frågan och det blir mycket enklare att förhålla sig till denna. Reglerna bör vara tydliga och tala om när och hur, samt hur man etiskt ska förhålla sig till användandet.

Dessa regler kan till exempel innebära att mobiltelefonerna samlas in vid lektionens start och att de plockas fram dem när de ska användas i ett pedagogiskt syfte. Det kan även vara att mobiltelefonen ligger i elevens ficka, avstängd och tas fram när behov finns.

2384284594

Jag ser många användningsområden för mobiltelefonen i skolan och det finns många fler. Men dessa är de jag tänker på i första hand.

 • Miniräknare
 • Söka information
 • Översättningsfunktion
 • Lyssna på böcker
 • Lyssna på musik (tänk olika lärstilar)
 • Fota av anteckningar
 • Fota till skolarbeten
 • Appar för färdighetsträning
 • Hålla reda på tid

Jag tänker att istället för att ha regler så kan vi tänka så här:

När du använder mobiltelefonen, tänk på att:

 • endast använda den till skolarbete och i samråd med din lärare
 • inte störa andra och inte heller dig själv, bland annat genom att:
  • ställa in på ljudlöst
  • stänga av notiser
 • innan du fotar eller filmar någon, fråga om lov och berätta vad du ska använda fotot till

Det behöver inte vara svårare än så. Här finns möjligheter till dialoger och ett gemensamt tänk i respektive klass. Det blir då det enklare att förhålla sig till vad som gäller. Det behöver inte se lika ut, det handlar om ålder på eleverna, det handlar om gruppens sammansättning och hur den fungerar. Tänker vi så här, då blir det också trovärdigt och vi kan möta föräldrar och kollegor och motivera klassens gemensamma beslut. Det blir inget beslut som gäller för en hel skola. För alla är inte lika, alla har inte samma behov, alla har olika behov.

7519496646

Dessa tankar blev också grunden till den policy som framöver kommer att gälla för den skola jag jobbar på.

Jag hoppas att vi slutar prata om regler när det gäller mobiltelefonens vara eller inte vara i skolan, att vi lyfter blicken och istället tänker, hur ska mobiltelefonen användas på bästa sätt i skolan.

Ha en bra helg, gör något som du gillar, vi hörs!

 

 

Annonser

Dags för mobilen igen

8 september, 2017 Lämna en kommentar

Läser i tidningen idag om att en skola inför mobilförbud för att slippa smygfotografering. Min första reaktion när jag läser rubriken är att nu är vi där igen, alla ska straffas för att några inte kan sköta sig. Istället för att de elever som gör detta, som använder mobilen till det den inte är avsedd för, får lämna in sina mobiler till dess att de inser vad som är okej och vad som inte är okej. Hur ska de kunna hantera vardagen utanför skolan, om en handling leder till ett förbud för alla, istället för en konsekvens för den som missbrukar ett förtroende. Ett förbud som drabbar alla, de som sköter sig fråntas sin käraste ägodel för att andra inte fixar det. Vi måste rusta eleverna för livet utanför skolan och där handlar det om att dagligen kunna fatta beslut. Beslut som handlar om vad som är rätt och fel, om värderingar och om att vara en bra medmänniska.

Självklart tycker jag att det ska bli konsekvenser om man gör något som inte är tillåtet. På en skola ska det vara helt klart vad som gäller, till exempel hur mobiltelefonen får användas och inte användas. Det ska ske i samförstånd med mentorer och övrig personal. Gör man något som inte är rätt, då ska det bli en konsekvens. Alla ska ha koll på vad som gäller och veta vad som sker om man inte följer skolans policy. Det kan vara att veta att min mobil tas omhand till dess att jag förstått vad som är tillåtet att göra och vad som inte är det.

När jag läser vidare i artikeln, inser jag att det inte är så illa tänkt. Här har man agerat utifrån vad som sker i duscharna på idrotten. Eleverna får låsa in sina mobiler för att det ska vara tryggt att använda sig av skolans duschar. På övriga lektioner är det enligt artikeln så att mobiltelefonerna samlas in vid lektionsstart, och då hoppas jag att man får använda dem vid behov.

Läs gärna det tidigare inlägget, skrivet för snart ett år sen. Där lämnar jag också tips på hur man kan tänka kring användandet av mobiler i skolan och tips på en enkel policy.

Kategorier:Allmänt i skolan

Nedslag i vardagen

16 december, 2016 Lämna en kommentar

I veckan var jag tillsammans med några fler på besök på en skola där det finns en mening med användandet av digitala verktyg. En skola där digitaliseringen kanske inte pågått så väldigt länge och definitivt inte på det sätt som sker just nu. Där det nu sker på ett naturligt sätt och med en tanke och avsikt på varför. Här förs det samtal i arbetslagen, man stöttar varandra och man vågar prova nytt. Ser om det nya tillför något och då används det, om det inte verkar vara något som gör undervisningen så mycket bättre, då behövs det kanske inte. Men ibland kan det vara så att det inte direkt tillför något, men det gör att eleverna tycker att det är lite roligare. Bara där är det ju en hel del vunnet, glada positiva elever är mycket enklare att motivera än elever som tycker att en lektion är tråkig och inte förstår meningen med den.

Hur startade det då, hur blev det så här på den här skolan? Naturligtvis var vi tvungna att ställa den frågan, för vi såg ju att här tänker man inte som på de flesta andra skolor. Det finns fler skolor som har ett liknande tänk. Men tyvärr finns det alltför många skolor som fortfarande inte är där ännu. Det är det som är så intressant, vad är skillnaden, varför? En annan fråga är, om det nu är så bra, om det ger sådana resultat, hur ska det då spridas vidare, borde inte fler skolor gå i samma eller i alla fall liknande spår? Det blev många frågor. Jag har inga svar, men självklart har jag funderingar och idéer, tror jag återkommer till det lite senare.

4080385129

Tillbaka till varför det blev som det blev, varför skolan har tagit det här jätteklivet. Jag har självklart inte alla svar, men jag har fått lite förklaringar och förståelse till varför. Dels satsade skolan för ett antal år sedan på att låta en engagerad pedagog få en del av sin tjänst som it-inspiratör på skolan. En pedagog som själv är nyfiken och inte räds att köra igång och prova, för vad är det värsta som kan hända. Det kanske blir lite tokigt, men då är det väl bara att återgå till det vanliga. Nåväl, pedagogen deltog ett år på SETT, en stor konferens i Stockholm med fokus på lärandet idag, och kom därifrån med så mycket inspiration och ett helt nytt sätt att tänka kring undervisning. Han hade drabbats av ”the flipped classroom syndrome”. Eftersom han, ja, det är en han i det här fallet, inte är rädd och testa så gjorde han det. Eleverna som han undervisade i åk 7-9 fick plötsligt i läxa att se filmer hemma innan lektionerna. Filmer som läraren spelat in, och som jag har hört inte heller hade den bästa kvaliteten. Men budskapet gick fram. Rätt vad det var satt eleverna i elevhallen och tittade på filmer om matte. De pratade matte på rasten, för att de var intresserade och ville, inte för att någon sagt åt dem att göra det just då. Detta sätt att vända på lektionerna blev en vändning för honom och jag tror att det var då det första fröet såddes för det som blev den digitala resan som nu pågår på skolan. Påpekas bör också att det då inte fanns särskilt många digitala verktyg på skolan, ett par datavagnar har jag förstått att det fanns på drygt 300 elever. Därför blev elevernas egna mobiltelefoner det som användes. Här arbetade eleverna två och två eller fler, och därför fungerade det. Ingen behövde känna sig utpekad, utan det här gjorde man tillsammans. Vilket är bra, för det är i samtal med andra som kunskap till stor del byggs. Att få sätta ord på sina tankar och att få bolla lösningar med varandra, det skapar ny kunskap.

Sen är det mycket annat som spelat in, det fungerar inte att själv vända en skuta eller att se till att en hel skola gör en helomvändning och börjar använda digitala verktyg på ett proffsigt sätt. En ny rektor som visar intresse och tillåter sina pedagoger att blomma och prova på. Som skapar förutsättningar, både i tid och ekonomiskt, det är viktigt för att det i slutänden ska bli en förändring. Idag har de äldsta eleverna en till en och målsättningen är att det ska spridas ner i åldrarna.

Jag fastnade för några saker som berättades för oss om hur arbetet fortlöper nu på skolan. Hur man tänker när det gäller det digitala på olika sätt. Dels har man en tanke på hur man ska möta de barn som kommer från förskolan. För här ser man att det händer mycket och att det är av stor vikt att skolan är beredd att möta dessa nya, när de kommer med så mycket kunskap, glädje och nyfikenhet. Det finns en it-grupp, där inte den mest entusiastiske sitter med. Det har varit ett medvetet val för att digitaliseringen inte ska vara beroende av en enda person. Här tänker jag att det säkert är bra, men att om man gör det valet måste skolan ha kommit en bra bit på väg. Om man är i starten av sin resa, då behövs nog denna entusiast. Men sen, då är det bra att lyfta fler pedagoger som får driva skolutvecklingen framåt. Här kommer en annan aspekt in. Dessa personer måste få påfyllning, de måste få ta del av vad som sker i övriga skolsverige. De måste få möjlighet att inspireras för att sen kunna driva arbetet vidare på sin skola. Där kommer olika konferenser in i bilden och två som jag tänker på i första hand är SETT och Mittlärande. Konferenser med fokus på skolutveckling och kollegialt lärande. Efter ett par dagar på någon av dessa konferenser, eller andra, kommer pedagogerna tillbaka och tillsammans med sina kollegor förs samtal och testas nytt. Det är dock viktigt att pedagoger som besöker en konferens tänker på att vara konferenssmart. Det gäller att inte välja lite av varje, utan en tanke på varför man ska lyssna på just den eller den föreläsningen. Det gäller helt enkelt att blir lite mer konferenssmart, och det är något man har blivit på denna skola. Du kan läsa mer om att vara konferenssmart här.

3466182252

En annan förutsättning är också att rektorer deltar i dessa arrangemang. De måste få se och höra samma saker, de måste ta del av vad som sker inom skolsverige när det gäller digitalisteringen i skolan. För idag handlar det om så mycket mer. Idag är digitaliseringen en fråga om att skapa samma förutsättningar för våra elever och framför allt att de får arbeta med tidsenliga verktyg som skapar bättre förutsättningar för lärandet. Något som jag också fastnade för var när jag fick höra att man på den här skolan i olika sammanhang när man ses pratar om frågor som har med digitalisering att göra. Man pratar om det för att det är viktigt och tillhör dagens samhälle och skola. Då är det inte enbart de vanliga tipsen utan också en stor del kring nätkärlek, källkritik och det som hör nätet till.

Men det finns även utvecklingsområden, ett område som vi på de flesta skolor är ganska dåliga på är att dela med sig och visa upp vad som sker. Det här är något som de flesta vill ska göras, men som jag skrivit tidigare, det är så mycket annat som tar tid så det här med att visa upp och inspirera på den egna skolan, det faller liksom bort. Men jag tror nog att de kommer att få till det också, med den glädjen och framtidstron som jag kan märka när jag besöker skolan är jag säker på att det kommer att bli så.

Jag fick också med mig några citat från elever som jag bär med mig.
– ”Vi lär av varandra”
– ”Vi har roligt tillsammans”
– ”Det är roligare med matte nu, vi lär mer matte nu”

Ett stort tack till Peter Blomqvist och Johan Henriksson på Stöde skola, för att vi fick besöka er och ta del av era tankar och ert sätt att arbeta. Tack också till de fantastiska elever, vars lektioner vi fick vara med på, och se hur det fungerar i verkligenheten på en skola som har eleverna i fokus.

 

På söndag är det fjärde advent och många kan snart se fram mot en längre julledighet. Önskar dig som läser en God Jul och ett Gott Nytt År och så hörs vi nästa termin.

 

 

Kategorier:Allmänt i skolan

Klassrumsbesök

7 oktober, 2016 Lämna en kommentar

Förra torsdagen på väg hem, stötte jag ihop med en av lärarna på skolan, Kyrkmons skola, vi blev stående och samtalade om vad som var på gång i hans klass just nu. Det blev ett intressant samtal om möjligheter och om elevers driv när de får arbeta med något meningsfullt och med tidsenliga verktyg. Jag tyckte att det lät så intressant så jag planerade in ett besök i klassen, som är en årskurs 5.

Denna femma är en av de klasser som just nu ingår i en pilot för att arbeta med GAFE i Sundsvall. Eleverna här använder iPads och de har två till en. Övriga i kommunen som är med i piloten är en tvåa på samma skola, åk 3 och åk 7-9 på Stöde skola, dessa använder chromebooks och har en till en. Dessutom ingår ett program på gymnasiet som har PC som digitalt verktyg. Nåväl, igår morse klev jag in i klassen för att ta reda på vad det är de arbetar med just nu.
På Kyrkmons skola har vi ett likabehandlingsarbete som heter ROS, det står för Respekt, Omtanke och Samarbete. Under ett läsår arbetas det kontinuerligt med olika teman knutna till ROS och denna period är temat Kamratskap. Detta som en kort bakgrund till det arbete som nu pågår i denna klass.

Eleverna ska skapa en serie med utgångspunkt i ämnet kamratskap. De har fått ett antal frågor via en uppgift i Google Classroom, som de ska ta ställning till. Här skriver de ner de tankar de får utifrån dessa frågor. De får även välja ut en eller ett par synpunkter som de delar med sina klasskamrater i Google dokument.

manadens-tema-kamratskap

Tillsammans med en kamrat börjar arbetet med att skapa ett manus och en storyboard. Eleverna ska fundera ut en handling till sin serie, vilka händelser och vilka personer som ska finnas med. Utifrån detta bygger de sin planering och storyboard. Nästa steg blir att fota de olika scener som behövs, de lånar med sig sina klasskamrater och tar foton på olika scener och platser. För att fota använder de sig av sina mobiltelefoner och laddar upp bilderna i sin egen Drive i GAFE. Eleverna har naturligtvis Eduroam på sina telefoner så att de inte behöver använda sin egen uppkoppling.

manus-kamratskap

Nästa steg är att gå till en bildbehandlingsapp för att fixa till sina foton. De använder sig då av Photogene och sedan av appen My Sketch för att ändra bilderna så att de ser ut som tecknade. Ibland behövs även foton som de inte kan arrangera själva och då får de gå ut och leta på nätet och i det sammanhanget kolla om bilderna är okej att använda och naturligtvis skriver de även ner fakta om bilden, fotograf, licens med mera. När storyboard och bilder är klara öppnar de appen Strip Designer för att skapa sin serie. Min förhoppning är att dessa serier sedan kommer att publiceras på skolans digitala bibliotek Bibblan.

img_1327

Den kreativitet som flödar i klassrummet är spännande att se. Jag fick lyssna på många klokheter när jag fick tanken om innehållet i en serie berättad för mig. För mig känns det så bra när ett arbete på detta sätt blir meningsfullt och de digitala verktygen används på ett kreativt sätt i ett sammanhang. Det handlar inte om att lära sig att behandla ett foto vilket som helst, inte om att prata om Creative Commons i största allmänhet, utan om att göra det för att det behövs för att skapa något. Något, en serie om kamratskap som kan delas och läsas av andra. Serier som kan ge upphov till samtal i andra klasser och grupperingar, som kan skapa ett värde för andra.

Jag tänker slutligen också på alla diskussioner som idag förs om mobilens vara eller inte vara i klassrummet. I detta fall används den i skolarbetet på ett naturligt sätt, inget konstigt med det. När några elever hade fotat la de tillbaka sina mobiler i en låda som de har för dessa. När mobilen behövs igen, ja då är det bara att hämta den. Inget konstigt med det. Om man har samtalat om hur mobilen ska användas, då är det inga problem. Det är så vi måste tänka i skolan, vi använder de verktyg vi behöver när behovet finns. Om vi förbjuder har vi inte heller möjlighet att på ett realistiskt sätt lära våra elever hur en mobil ska användas och vad man bör tänka på.
En liten praktisk parentes, när mobilerna läggs undan och inte används då får varje elev sätta på flygplansläge. Det gör att nätet i lokalen inte belastas utav dessa utan kan användas av klassens iPads fullt ut.

15347555878-1

 

Fortsatt trevlig fredag och trevlig helg!