Arkiv

Archive for the ‘Konferens’ Category

Konferensens roll för pedagoger

8 mars, 2018 2 kommentarer

För ett par veckor sen läste jag ett inlägg på Facebook som hänvisade till en artikel om forskning som visar på problem om att it-mässor är problematiska. I artikeln pekas SETT ut som ett exempel på en sådan it-mässa och jag fick många tankar som jag kände att jag skulle vilja skriva ner. Anledningen till att jag skriver först nu, är att jag vid det tillfället var fullt upptagen med att genomföra en konferens, Mittlärande i Sundsvall. Mittlärande som genomfördes för femte året, och som från start har haft SETT som en av sina förebilder. Nu har lugnet lagt sig, konferensen är genomförd och en hel del av efterarbetet är genomfört, så nu ska jag försöka formulera mina tankar kring artikeln.

För mig är inte SETT och inte heller Mittlärande en it-mässa utan det är utbildningskonferenser, där utställarna är en del och föreläsningarna en annan del. Jag vet flera pedagoger som varit på dessa och liknande konferenser, lyssnat på intressanta och givande föreläsningar, deltagit i intressanta kollegiala samtal med kollegor från både när och fjärran. Där man sedan, tillbaka i sitt klassrum provat nytt och gjort förändringar som faktiskt lett till mycket positivt för eleverna och deras inlärning. Hos dessa pedagoger handlar det inte endast om ett häftigt verktyg eller program, utan det handlar om tankevurpor som gjort att undervisningssituationen har förändrats.

Naturligtvis vet jag att det inte är vad som sker hos alla som lyssnar på en föreläsning. Som pedagog måste man också vara mottaglig och nyfiken och ha viljan och modet att våga utmana sig själv att prova nya vägar. Här kommer en otroligt viktig detalj in och det är hur man tänker när man deltar i olika sammanhang, till exempel konferenser. Det gäller att vara konferenssmart, något som jag vet att fler och fler blir. Men fortfarande är det många som inte tänker i de banorna och då blir det som det står i artikeln, svårt för lärare att förstå hur olika saker ska användas i klassrummet. En otroligt viktig person för att detta ska bli bra är rektor och förskolechef. Det är chefen som måste sätta agendan och ge tid för att tänka efter innan och tid för att få reflektera tillsammans efter. Det blir alltmer vanligt att tänka på att vara konferenssmart, tyvärr är det fortfarande inte tillräckligt vanligt. Innan Mittlärande hörde jag om en rektor som meddelade sina pedagoger att de behövde en plan inför sitt deltagande. Planen innehöll tre steg:

  1. Pedagogerna skulle prata ihop sig innan i arbetslaget om vad de ville få ut av konferensen och vad de skulle fokusera på.
  2. Under dagen, skulle de dokumentera och reflektera för att öka sitt lärande, gärna via sociala medier, för att sedan dela med sina kollegor.
  3. Slutligen skulle de på en lärarkonferens efteråt delge varandra reflektioner och lärande som de tagit med sig. Detta för att se vad som kan utvecklas på den egna skolan.

Det är det här som gör skillnad. Det som gör att det kommer ut något bra från en konferens. Att lyssna på föreläsningar som ofta är korta, ger i sig ofta inte så mycket, om man då inte är den där pedagogen som är extra mottaglig och nyfiken och ser ett steg längre. Därför måste vi arbeta vidare med hur vi gör för att en konferens ska göra skillnad.
En kommentar som vi fick dagarna innan vår konferens var att ”det är bara föreläsningar som handlar om it”. Jag räknade då antalet föreläsningar som var kopplade till it och föreläsningar som inte var det. Resultatet blev att ca 60% var icke it-relaterat och övrigt var för knippat med it på något sätt. Sen är det skillnad på it och it. Idag när en föreläsare berättar om sitt arbete i klassrummet, är det många gånger svårt att göra det utan att nämna digitala verktyg, eftersom det är en naturlig del. Men det är inte det som är fokus på i föreläsningen utan endast ett naturligt inslag. För en person som däremot är ovan, och inte använder sig av digitala verktyg, kan det naturligtvis kännas som om det är väldigt mycket it. Man ser det man vill se.

När det gäller utställningsdelen, ja visst den är kommersiell, men den behövs också. Den behövs för att pedagoger ska få se, känna och klämma och fråga. Det gäller både traditionella läromedel och digitala läromedel. När ska man annars få ta del av och prova nyheter som kommer, och inte köpa grisen i säcken. Men även här gäller det att tänka efter och samtala med kollegor. Vad kan det specifika läromedlet göra för oss och våra elever? Vad är syftet och till vilken nytta?

När vi har kommit dithän, att vi vet varför vi gör som vi gör, då är utbildninskonferenser bra för alla. För vi gör det tillsammans till vad det är.

 

Annonser

SETT 2017

Förväntansfull som vanligt styrdes kosan på onsdag morgon mot Kista och SETT. Det var dags för ett av årets tillfällen för möten och påfyllning. Två dagar med stora förväntningar på innehåll och utbud. Men även förväntningar på mig själv att hinna med att lyssna på så mycket som möjligt, ta del av utbudet bland utställarna och naturligtvis möten med kollegor i vimlet. Onsdagen startade på bästa sätt med ett trevligt, intressant och givande samtal mellan Sara Bruun och Patricia Diaz om svårigheterna kring digitalisering. I lättsam ton samtalade de kring tre olika dilemman. Frustration, systemfel i den svenska skolan, samt likvärdighet och lägsta nivå.
Vi känner nog alla frustration på olika sätt, beroende på vart vi befinner oss på den digitala kartan. Några har nyss startat sin digitala resa och för dem kan det många gånger kännas som väldigt stora steg att ta och de nya ändringarna i läroplanen gör säkert att man känner en frustration. För mig handlar det mer om en frustration över att allt går så sakta, jag tycker att vi skulle ha varit där för länge sen. Där, där alla arbetar på ett naturligt sätt med digitaliseringen i undervisningen. Summeringen av detta dilemma från Bruun & Diaz är att det ligger en hel del ansvar på den enskilde pedagogen, att hålla sig up to date och att förhålla sig till läroplanen. Det ligger helt enkelt i uppdraget, och går inte att smita ifrån. Ställ till exempel frågor till dig själv som, vet jag hur man söker information på ett bra och tillförlitligt sätt, är jag källkritisk och vet jag hur jag gör.

Systemfel i den svenska skolan, i samtalet kring det dilemmat fastnade jag för orden om att det är ett skriande behov av fortbildning i hela landet. Det är inte tydligt från skolverket hur ändringarna i läroplanen ska få fäste ute i landets skolor. Det känns lite som att man gör som man vill och har ork och förmåga till. Men, hallå, är det frivilligt, eller? Vi ska förhålla oss till läroplanen och då kan det inte vara frivilligt. Vem ansvarar för detta och hur ska fortbildningen genomföras? Många kommuner har redan en plan, många är på gång och planerar för hur man ska implementera det nya. Men många är inte där ännu och det är faktiskt ganska bråttom nu.
Det sista dilemmat handlade om likvärdighet och lägsta nivå. Det finns så mycket bra och så mycket som underlättar arbetet för lärare och elever, som snäppar upp lärandet till en ny nivå, om digitaliseringen används på ett genomtänkt sätt. Alla verktyg för att dela dokument (formativt arbete), digitalt berättande, responssystem. Lärare måste förstå om dessa verktyg och hur de kan användas och varför. De måste få tips, de måste få tid att prova på och sen att utvärdera vad är bra, vad är mindre bra. Det måste till ett kollegialt lärande kring dessa frågor här och nu. Tips på stöd på den här resan är Skolverkets lärportal digitalisering (bra att använda på sin skola, i det egna arbetslaget), alla kurser som internetstiftelsen har. Slutligen Kursportalen från Årstaskolan och Micke Kring, det största beviset på den delakultur som finns inom skolan idag. Min egen fundering efter denna föreläsning är, vart ska vi i Sundsvalls kommun lägga ribban för God Enough?

Ett annat val av föreläsning var ”Ett gyllene förstoringsglas, demokratins försvarare och en plan för skolbibliotek” med Josef Sahlin. Josef arbetar i dagsläget 30 % av sin tid som skolbibliotekarie på en skola med 900 elever. Han berättar att det inte finns en tjänst, utan att det ser olika ut från år till år beroende på vilka förutsättningar som finns. Oj, oj tänker jag, en skola som ligger så i framkant, inte ens de kan få till en lösning som är mer beständig. Jag är inte så bra insatt i allt kring skolbibliotek, men jag lär mig mer och mer allt eftersom. Jag inser att det finns oanade möjligheter med just skolbibliotek och allt som kan rymmas under det parasollet. Det handlar idag inte enbart om en plats för böcker och utan kan vara så mycket mer. Det finns många goda exempel på denna typ av skolbibliotek som växer fram idag. Här borde skolbibliotekarie och it-pedagog arbeta sida vid sida. En av de saker som jag fastnade för i Josefs föreläsning var hans egen plan för skolbiblioteket. Att den skulle rymmas på en sida. Ibland tror jag att vi broderar ut oss allt för mycket när planer ska skrivas, i alla fall mer än vad som behövs. Bättre en kortfattad plan som det finns en möjlighet att ha med i sitt dagliga arbete. I Josefs plan finns en stege för vad han gör i olika årskurser, utifrån den tid han har i skolbiblioteket. Stegen tycker jag blir ett tydligt stöd för arbetet bland elever. När Josef möter elever är även läraren med. Det är mycket viktigt för att arbetet sen ska fortsätta i klassen och inte bara bli ett kort pass som man sen checkar av.

Naturligtvis tog jag även tillfället i akt att lyssna på vårt bidrag från Sundsvall, vår egen Peter Blomqvist och två av hans elever, Molly och Jennie, när de föreläste under rubriken Snacka Matte. Det har varit så spännande att få ta del av Peters resa från den gången för många, många år sen när vi var på SETT för första gången. Jag satt då bredvid Peter när vi lyssnade på Daniel Barker. Där och då hände något, och sen dagen är inget sig likt på Stöde skola. Ämnet matematik har gått ifrån att vara tråkigt och jobbigt till att vara ett av de roligaste ämnena i skolan, och det enligt eleverna själva. Som en av eleverna sagt, och som nu finns som tryck på tröjor ”Förut hatade jag matte, nu älskar jag det!” Peter berättar om hur han köper sig tid, hur han får mer tid över i klassrummet genom att eleverna är förberedda inför hans lektioner. Han berättar om responssystem och på vilket sätt det utvecklar lärandet hos hans elever och framför allt får vi ta del av hur hans klasser jobbar med 3 dagars prov. Efter nio terminer med detta sätt att arbeta ser man på Stöde skola faktiska resultat, det går bättre för dessa elever. Det var också intressant att få höra från eleverna själva hur de tycker om att arbeta på detta sätt. Jag hoppas att fler vågar ta steget och använda digitaliseringens möjligheter till något som verkligen gör skillnad.
Förresten, på föreläsningen i år var det ombytta roller, Peter föreläste och Daniel Barker satt i salen och lyssnade, vilken resa:)

På torsdagen lyckades jag efter en del köande få en av de sista platserna till en föreläsning från Skolverket om skolans digitalisering. Jag tänkte att jag skulle få lite mer kött på benen än det jag hade i detta ämne. Men det mesta som sas är det som finns på deras webbplats Digitalisering. Men lite nytt var det ändå. Kommentarsmaterial till ändringarna kommer att presenteras allt eftersom de blir färdiga. Det kommer även att publiceras diskussionsunderlag mot olika verksamheter som man kan använda för att arbeta kollegialt, detta ska vara klart innan sommaren. När det gäller programmering som ju är en av de stora bitarna kommer det material höstterminen 2017. Dels blir det en mer övergripande webbkurs på cirka 16 timmar och det blir även en särskild insats mot matematik- och tekniklärare, denna blir i modulform. Men den fråga som jag och många ställer oss är hur ska det kunna bli en förändring om det som nu känns som att det är lite frivilligt. Kommer det att hänga på entusiaster i våra kommuner och skolor, eller hur blir det? Ja tiden får väl utvisa, tur är väl i sammanhanget att det idag finns så många entusiaster. Men nog känns det underligt att det är så det ska gå till.

Jag lyssnade på ytterligare några föreläsningar, men det var dessa som fastnade mest i mitt minne. Dagarna blev även möten med utställare och kollegor från andra delar av landet. Ett kärt möte var en pratstund med kloka Mari Andersson från Gotland, som nu arbetar lite som mig med övergripande frågor som it-pedagog. Det är så intressant att få möjlighet att utbyta erfarenheter, synd bara att tiden blir så kort en sådan här gång. Kanske ett längre samtal vid ett annat tillfälle.

Jag säger tack till SETT för denna gång, och nu tillbaka i vardagen kör vi mot nya utmaningar.

 

 

Kategorier:Konferens

Efter konferensen …

24 februari, 2017 2 kommentarer

Efter nästan ett års arbete i stegrande takt var det så dags för Mittlärande 2017 denna vecka. Känslan dagen efter när allt är över är lite märklig, ett slags overklig tomhet, men också så mycket värme och glädje. De sista veckorna och framförallt dagarna innan har allt gått i ett rasande tempo och det har varit många bitar som ska falla på plats. Morgonen för första dagens konferens, då ligger det förväntan i luften, alla vi som arbetar med Mittlärande ser fram emot att möta utställare, föreläsare och framförallt alla besökare som kommer från när och fjärran.

Då, när det har börjat ljusna ute, tidigare än vi öppnar, börjar svängdörrarna röra på sig och de första besökarna vandrar in på hotell Södra Berget. Ett svagt sorl hörs, samtal och förväntan inför vad dagen ska bära med sig. Allt eftersom minuterna tickar på kommer fler och fler, ljudnivån blir högre och högre. Prat och skratt och igenkännanden hörs från de många personer som nu väller in. Staben som arbetar med Mittlärande har fullt upp med att registrera alla besökare. Trycket vid infodisken är stort och frågor får sina svar. Det är en fantastisk känsla att bara stå och beskåda allt som sker, det är så mycket glädje. Pedagoger och andra med intresse för skolan har fått en hel dag, med möjlighet att ta del av utställningar, föreläsningar, panelsamtal och sist men inte minst samtala och reflektera tillsammans med kollegor.

10828302765

Några föreläsare är proffs och har gjort det här hur ofta som helst, några har det som sitt arbete, några gör det som en del av sitt arbete och sen har vi de flesta som arbetar som lärare, pedagog, rektor eller annat inom skolan och de som faktiskt ska föreläsa för första gången i sitt liv. Det är så mycket pirr och nervositet, och jag vet att flera funderar över varför man sagt ja till detta, jag har själv varit där en gång i tiden. Just dessa pedagoger är det så härligt att möta sen när deras föreläsning är över. När de kommer fram och tackar för att de blivit tillfrågade, när de berättar hur roligt det har varit och hur åhörare kommit fram och samtalat om det föreläsningen har handlat om, nya kontakter har knutits och nya insikter har landat. Ofta får jag också höra hur roligt det har varit och att jag gärna får återkomma med en fråga om att föreläsa även nästa år. Detta är en av många delar som gör arbetet med konferensen så otroligt givande, just det att lyfta den enskilde pedagogen. Att de får en arena att komma ut och berätta om sitt arbete i sitt klassrum eller på sin skola. Det gör arbetet viktigare när det finns en mottagare och en möjlighet att dela med sig och samtala och reflektera tillsammans med kollegor. Det blir en win win situation för alla.

Under alla konferenser går det idag att följa vad som sker och reflektioner som görs av både deltagare och de som inte har möjlighet att delta via flöden i olika sociala medier. Det ger ytterligare en dimension och skapar ytterligare mervärde. En sak som jag fastnade för igår var ett inlägg av @normellihessel, hon skriver ”Efter inspirerande dagar med fortbildning borde det vara obligatoriskt med tid för reflektion tillsammans med kollegor!”
Det här är något som jag tänker att chefer borde fundera över. Boka in två studiedagar i samband med en konferens, i det här fallet Mittlärande. Som jag har skrivit om tidigare, ta tid innan för att gå igenom programmet. Bestäm tillsammans utifrån vilka prioriterade mål som finns på enheten, vilka föreläsningar som ska besökas. Kanske någon som alla bör delta på just för att den knyter an till det specifika arbete som pågår just nu. Det kan också vara läge att dela upp sig så att man även går på lite olika föreläsningar, men fortfarande med anknytning till det pågående arbete och de satsningar som görs på den egna enheten. Sen tillbaka till vad @normellihessel skriver, ha en dag för reflektion i direkt anslutning till besöket på konferensen. Då hinner inte vardagen börja äta upp var och en, utan då hinner man reflektera och samtala tillsammans. Det finns möjlighet att göra mer och göra bra i sitt fortsatta arbete. Kanske finns det några som gör så här idag, men jag tror inte att det är många, men nästa gång, då kan det vara fler. Nu jobbar vi tillsammans för att det ska bli så. Då tror jag att vi kommer att få ut så mycket mer och vi får ett mervärde på ett helt annat sätt än idag.

logga-eps

Nåväl, detta var några reflektioner från min sida av bordet. Nu ska efterarbete och utvärderingar göras. Om några veckor startar arbetet med Mittlärande 2018.

Och du som läser detta, fundera på om det inte är lika bra att lägga två studiedagar nästa år. Planera innan, upplev under och reflektera efter.

 

 

 

Konferens eller konferens

20 januari, 2017 Lämna en kommentar

En konferens kan vara en konferens som är lite rolig att besöka för att få ett avbrott i vardagen, eller så kan den vara så mycket mer. Den kan vara ett tillfälle att lära tillsammans och att skaffa gemensamma erfarenheter som kan leda arbetet vidare. Ibland hör jag kommentarer om att det ger inget att åka på konferens och lyssna på föreläsningar. Det blir bara en aha-upplevelse som är intressant för stunden och sen blir det inget mer. Men jag själv och många med mig har lyssnat på många föreläsningar som sedan lagt grund för ett arbete som har påbörjats. Det kan ha skett lokalt på den egna enheten, men ibland har det också lett till större och mer övergripande insatser. Ett personligt exempel var när jag lyssnade på Arne Trageton för länge, länge sen när han berättade om sin forskning på Att skriva sig till läsning. Det var en helt vanlig föreläsning och jag hade väl inte tänkt så särskilt mycket på den innan, jag hade läst någon artikel och var lite smått intresserad. Men den föreläsninge ledde till mycket, som de som känner mig väl vet om. Det gjorde att skolan jag arbetade på introducerade ASL och fortfarande arbetar så. Det ledde till att Sundsvall satsade på Visol, Vi skriver oss till läsning, som nu är inne på sitt femte läsår. Jag vet, det blir inte alltid så, att en föreläsning leder till en förändring. Men jag skulle kunna räkna upp många fler goda exempel på vad föreläsningar lett till bland mina kollegor.
Visst, dessa har inte valt sina föreläsningar på måfå. Det har funnits en viss förhandsinformation, ett visst intresse, eller en rekommendation från någon annan. Men det har varit föreläsningen som har varit katalysator för den fortsättning som följde.

Om en månad anordnas Mittlärande för fjärde året i rad och det känns otroligt stimulerande att få vara en del av detta. Det har hänt en hel del under de här åren. Dels så förändras Mittlärande som evenemang, men även alla som deltar på olika sätt förändras. Jag har funderat en del på vad det är som sker i processen. För jag ser det just som en process. Vi har det som sker hos oss som håller i trådarna och planerar. Vi tar del av utvärderingar som görs, vi tar del av det som sker i omvärlden, vi har en referensgrupp, vi samtalar med kollegor och vi tar in synpunkter från många runt omkring. Allt för att försöka förbättra och göra Mittlärande ännu bättre. Det märks också en skillnad på konferensens deltagare, de blir helt enkelt mer vana vid att besöka en konferens. Man planerar sitt deltagande på ett helt annat sätt, och tankar kring vilka föreläsningar som väljs har blivit viktigare.

9581973616

Just det är något som vi på olika sätt försökt att arbeta med när det gäller Mittlärande. Vi vill att våra besökare ska vara konferenssmarta. Att man tillsammans på sin enhet funderar över, vilket behov har vi, vad behöver vi lyssna på för att vi ska få något gemensamt med oss tillbaka, något som vi sedan kan arbeta vidare med tillsammans för att just vår verksamhet ska bli ännu bättre. Inom den centrala organisationen i varje kommun finns mål som är gemensamma, inom varje enhet finns det prioriterade mål som man tillsammans ska arbeta mot. Att då tänka på dessa mål vid valet av föreläsningar är något som ger ett mervärde och som kan göra vägen mot målet lite enklare och i många fall roligare och intressantare.

Det finns skolor och arbetslag som tar sig tiden att innan konferensen, det kan vara Mittlärande eller någon annan, sitta tillsammans och planera in sitt besök. Tips på hur det skulle kunna gå till är:

  • Bestäm någon/några föreläsningar som alla deltar i, något som kan kopplas till just era prioriterade mål. Här får alla samma input och det kan bli ett avstamp mot något gemensamt.
  • Dela upp skolan/arbetslaget i mindre grupper som väljer olika föreläsningar. Fortfarande med kopplingen till de gemensamma målen. Här finns sen möjligheter att i efterhand samtala och dela med sig av olika sätt att tänka och göra, men där målet är detsamma.
  • Gå på en föreläsning som du bara känner att den vill jag lyssna på. Det kan vara någon du hört talas om som du är jätteintresserad av. Det kan vara inom ditt specialområde, något som du känner att det här behöver just jag. Eller kanske helt enkelt en föreläsning som bygger den där feelgood känslan.

Det bästa är om alla dessa tre punkter går att pricka in. Att lyssna på en gemensam föreläsning, att få med input från flera och att få lyssna på mitt alldeles egna val. Huvudsaken tycker jag är att det får ett mervärde, och att det ger ett avstamp för det fortsatta arbetet på hemmaplan. Ibland kan det vara svårt att veta vad som passar bäst för mig och för oss som arbetslag. Då kan det vara en bra idé att ta hjälp. Oftast finns det någon/några i arbetslaget som är lite mer ute på sociala medier, läser in sig lite mer på det som sker i omvärlden. Dessa personer har lite mer insikt i vad och vilka som passar bra för olika områden. Ta hjälp av den personen, lyssna och samtala om vad som skulle kunna passa dig och ditt arbetslag.

Allt detta är att vara konferenssmart och det har blivit bättre, men det kan bli ännu så mycket bättre. Tänk om det under hela året finns med i tanken, att det i det kvalitetsarbete som pågår, finns en tanke om vilken påfyllning som behövs. Här skulle skolor och förskolor också kunna komma med förslag på föreläsningar som skulle kunna passa in på Mittlärande.

En annan möjlighet som konferenser ger är träffa kollegor och föreläsare på plats för att här och nu samtala. När man kommer tillbaka till sin arbetsplats tar vardagen vid och även om viljan finns så saknas ofta tid och ork för att ta vara på den inspiration som väckts. Därför finns det en plats på Mittlärande som vi kallar för Share and Learn, där det finns möjlighet att efter avslutad föreläsning träffas för att samtala. Förhoppningen är att föreläsare går dit en stund efter sin föreläsning för att åhörarna ska kunna ställa frågor och utbyta tankar. På plats i Share and Learn kommer det att finnas utvecklingspedagoger som stöd i samtalen.

sharendlearn-w

Det jag vill säga med allt detta är, att inför Mittlärande och inför andra konferenser, tänk på att vara konferenssmart.

  • Innan – Tänk efter och planera vilka föreläsningar du och dina kollegor ska ta del av. Bestäm en dag och en tid för efterarbete och samtal.
  • Aktuell dag – Samtala med kollegor och andra under konferensen.
  • Efter – Knyt ihop säcken och fundera över hur arbetet ska fortsätta på just din enhet, i ditt arbetslag.

 

Ha en trevlig fredag och helg, och visst har du märkt att det blir lite ljusare varje dag nu:)

En trappa i repris och så mycket mer

14 oktober, 2016 Lämna en kommentar

guldtrappan2016I veckan var vi ett antal personer som reste från Sundsvall till Framtidens lärande. Det var vår ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, vår it-strateg, samt flera av oss som arbetar inom Centrum för kunskapsbildning med frågor som rör it i förskola och skola. Det främsta syftet med resan var att vi för andra året i rad skulle få ta emot kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan. Men det ingår så mycket mer än att enbart ta emot ett pris. Konferensen är en mötesplats för beslutsfattare, politiker, rektorer, pedagoger och många, många fler med skolan i fokus.

 

Vi fick möjlighet att lyssna på flera intressanta föreläsare, delta i inspirationsföreläsningar, och en stor del var också våra egna föreläsningar som flera av oss höll i. Det kändes otroligt positivt att Sundsvall kunde bidra med så mycket till Framtidens lärande. Våra föreläsningar var mycket uppskattade och det var många som visade intresse, stannade kvar och samtalade och nya kontakter knöts.
Själv pratade jag tillsammans med Jeanette Larsson Tostar om Hur får vi ”verkstad”? Digitala verktyg och it som stöd för lärande. Här berättade vi om hur vi i Net21 skapat nätverk för att öka likvärdigheten när det gäller it som digitalt verktyg i våra olika verksamheter. Vi visade även på hur konferensen Mittlärande blivit en allt större konferens inom lärande och hur vi tillsammans med våra kollegor arbetar på att få den att bli en större del i det pågående arbetet på den lokala enheten.

coaching-hiDet var mycket tänkvärt som vi tog med oss tillbaka hem. En del tankar som vi fortsätter att samtala om i olika grupperingar och en del som det kanske kan bli verkstad av direkt. Något som flera av oss fastnade för, var Kalmarsunds gymnasieförbunds arbete med Digitala coacher. Ett mycket intressant upplägg som går ut på att elever får ansöka om att bli digital coach för övriga elever på gymnasiet. De digitala coacherna ska stötta andra elever i deras digitala utveckling. De är med vid läsårets start och utdelningen av datorer till nya ettor och tar även hand om supportärenden för elever. Eleverna berättade också att de ser sin tid som digital coach som mycket intressant och lärorik och att de fått ett bättre självförtroende. Detta bland annat genom att själva hålla i föreläsningar och instruera andra elever.

 

Jag ser många möjligheter med digitala coacher och jag tänker också att det kan användas i hela skolan, från tidiga år och uppåt. Eftersom vi på många skolor i Sundsvall idag arbetar med värdeskapande, öppnas här ytterligare en möjlighet. Områden som dessa skulle kunna arbeta med, är dels det rent praktiskta runt hårdvara. Men sen ser jag möjligheter att arbeta med frågor som netikett, källkritik, upphovsrätt med mera. Dessa coacher skulle även kunna stötta pedagogerna i deras arbete. Spännande! Jag hoppas och tror att det här kommer att vara något som vi efter Framtidens lärande kommer att arbeta fram ett eget koncept kring.

konferenssmart

 

Jag försökte och försöker att tänka som vi lär ut till Mittlärande, att vara konferenssmart. Att jag själv innan funderade på vad jag ville få ut av Framtidens lärande. Att jag under konferensen deltog i samtal och möten och tog del av det som kollegor från andra delar av landet visade upp. Slutligen att jag ser till att ta till vara på reflektioner och idéer som jag fått själv och tillsammans med mina kollegor. Allt för att Framtidens lärande, som en av många konferenser gör skillnad för mig i mitt arbete.

 

Önskar dig en trevlig helg, och du gör något som ger mervärde för dig!

 

 

SETT2015

20 april, 2015 Lämna en kommentar

Ja, då var årets besök på SETT avklarat, som vanligt mycket att ta in, men också många bra möten och samtal. I år var vi många som åkte tillsammans, dels var det nästan alla inom Net21, ansvariga och Pior (pedagogiskt IT-ansvariga i skolområdena) även utvecklingspedagogerna i centrum för kunskapsbildning och skoldatatekets pedagoger var med. Vi träffades en vecka innan för att prata om hur vi skulle göra för att få med oss så mycket som möjligt hem och hur vi skulle dela med oss till varandra. Det bollades hit och dit med olika förslag och slutligen kom vi fram till att vi skulle skapa en grupp på Facebook där vi skulle skriva ner reflektioner, tankar och annat som vi ville dela med varandra. Även Twitter med en egen hashtagg, #cfksett användes flitigt. En rolig sak var att en av lärarna som var med upptäckte vinsten med just Facebookgruppen och såg möjligheter att starta upp med sina elever, härligt.
Det kommer inte att bli lätt för de två som ska sammanställa allt, för oj, oj, oj så mycket att läsa. Men så intressant att följa med i trådarna, kändes ibland som om jag satt på samma föreläsning som någon annan.

Vad var då jag och lyssnade på? Jo jag startade med Beppe Singer och hans föreläsning om 10 sätt att misslyckas som lärare. Ett varmt framträdande som gav väldigt mycket. Jag träffade en lärare senare på dagen som berättade att han kände sig styrkt i sin roll och sina tankar kring sina elever efter att ha lyssnat på Beppe.

Nästa föreläsning var om Sjöstadsskolans resa in i digitaliseringen, här berättade Karin Nygårds och Lena Lindblad Petersen om sin skolas resa. Vi fick höra om digitalt ytflyt. Vi fick höra om de fyra förstå; förstå det tekniska systemet internet – förstå sammanhanget internet – förstå sin egen del – förstå att den digitala världen är uppbyggd av kod. Karin berättade om Teachershack och om hur man arbetar med digital kunskap på Sjöstadsskolan. Lena talade om utmaningar, framtid och att få en likvärdig skola, och då särskilt den egna skolan. Jag tar med mig mycket från denna föreläsning till den skola där jag arbetar del av tid som IT-pedagog. Vi har jobbat med IT som verktyg i många år och nu är det dags att ta nästa steg. Något som jag tror kommer att bli en spännande resa.

Malin Larsson bjöd tillsammans med tre elever på en fartfylld beskrivning av hur de arbetar med sitt flippade klassrum. Ett klassrum där inte bara Malin flippar utan även eleverna. När hon insåg att det bara var hennes röst som hördes bestämde hon sig för att hon vill göra tillsammans med eleverna. Eleverna använder till exempel Twitter väldigt mycket i själva processen, sen lägger de ut den färdiga produkten på YouTube.

Sista passet på dag ett lyssnade jag på Micael Hermansson när han berättade om Grej of the day. Något som har spridit sig som en löpeld över landet efter en tidningsartikel. Facebookgruppen svämmar över av material som lärare runt om i landet friskt delar med sig av. Mikrolektioner som gör skillnad och elever som längtar till nästa Grej. Elever som lyssnar, som antecknar, som tar reda på mer och som vinner ny kunskap för att de vill. Vi fick åtta tips att ta med
1. Lägg en rejäl grund
2. Absolut inte överskatta (dom borde ju kunna jag har ju sagt det en gång)
3. Bildstöd
4. Berättandets styrka
5. Höjd ribba! Backa tillbaka och höj ribban
6. Repetera
7. Repetera mer …
8. Repetera lite till (för säkerhets skull)
Och efter lektionen fundera över vad du kommer ihåg, vad vill du berätta hemma. Repetera.

gotd

Tina Thörner pratade med värme om att vara en världsmedborgare, nog så viktigt att tänka på idag. Hon sa också att mycket handlar om attityd och inställning och att vi själva väljer vårt bemötande. De ord vi säger, får de mig och andra att vissna eller att blomstra. Tina pratade också mycket om den egna drivkraften, det gäller att hitta manualen för att vi ska vilja komma framåt och vilja lära mer.

Sista passet på SETT2015 blev för mig om STL, skriva sig till lärande i Sollentuna. Annika Agélli Genlott, doktorand i informatik vid Örebro universitet och Skolutvecklare i Sollentuna berättade om STL, hur eleverna skriver sig till lärande med digital, formativ bedömning. För att skapa de bästa förutsättningarna för alla elevers läs- och skrivutveckling arbetar man i STL med formativ återkoppling och bedömning för elever i årskurs 1-3. Detta görs genom att integrera digital teknik och digitala arenor. I arbetet med att skriva sig till läsning handlar det mycket om inspiration och förförståelse för att ge eleverna de bästa förutsättningar för att lyckas. I Sollentuna har man tagit detta ett steg längre, genom att eleverna skriver i Google docs i delade dokument. Texten förbättras, genom återkoppling och kamratrespons och när den är färdig publiceras den öppet. I och med att texten ska publiceras blir det viktigt att det är ”rätt” och det resulterar i stolta elever som får lyckas. Annika sa också att när återkopplingen kommer snabbt blir det intressant och roligt. Ibland är det nog tyvärr så att många i skolan får vänta alltför länge på återkopplingen och då har man redan släppt det aktuella arbetet. En positiv återkoppling gör dessutom att man vill arbeta mer med sin text och skriva mer. Intressant var också att man har elever i årskurs nio som arbetar med STL, eftersom det handlar om att skriva sig till lärande så fungerar det i alla årskurser. Återkoppling och publicering är bra för alla.

En del av resultatet från pilotstudien från 2013 visade att läshastigheten var marginellt högre jämfört med traditionell undervisning. Men eleverna skrev längre och mer utvecklande texter, det fanns en högre grad av samarbete och delaktighet och de hade en högre självkänsla. Annika betonar dock att teknik utan en pedagogisk förankring inte per automatik ger ett bättre resultat. När lärare deltar i STL får de också arbeta med återkoppling, vilket inte är helt lätt utan något man behöver träna en hel del på. Det viktiga som Annika återkommer till flera gånger är återkopplingen. Något som jag tycker att vi bör tänka på oavsett med vad vi arbetar inom skolan.
Eftersom jag också är den som ansvarar för ViSoL, vi skriver oss till läsning Sundsvall var det extra intressant att ta del av Annikas föreläsning och det skulle vara väldigt roligt om vårt arbete kunde utvecklas ännu mer.

stl

Vid lunchen dag två fick jag även förmånen att bli fotograferad av Kristina Alexandersson. En fotografering som Jimmie Nordberg startade som tråd på Twitter. Så vi två tillsammans med Mathias Mjörnheim fick agera framför kameran mot en betongvägg i snålblåsten i Kista. En spännande erfarenhet, så tack till dig Jimmie som drog i trådarna och tack till dig Kristina som tog dig tid.

foto-sett2015-kalexandersson

Kategorier:ASL, Konferens