Arkiv

Posts Tagged ‘Bedömning’

Google docs

Jag är otroligt intresserad nu av de möjligheter som Google Docs ger. Jag ser möjligheterna för lärare och elever. Möjligheter till:

  • förberedelse
  • kommunikation
  • samarbete
  • producerande
  • fortlöpande bedömning
  • utvärdering

Och jag tror och vet att det går att använda sig av långt ner i åldrarna. Titta på filmen från Gudhemsskolan i Falköping där två elever berättar om de fördelar de ser.

Annonser