Arkiv

Posts Tagged ‘Bild’

Bilder på bloggen, nyhet!

Nyhet! En av världens största bildbanker, Getty Images har idag beslutat att släppa cirka 35 miljoner bilder fria för användning i icke kommersiella webbplatser, bloggar och plattformar för sociala medier. Det är i första hand proffsfotografer som har sina foton här.

På ett enkelt sätt hämtar man en inbäddningskod som man sen klistrar in där man vill använda bilden. Och bilden blir då publicerad med licens och hänvisning till originalbilden.

Tack till Peter Andersson för tipset!

Artiklar som berättar om nyheten:

Annonser
Kategorier:Bild, Upphovsrätt Taggar:,

Forskning visar att ASL ger positiva resultat

19 april, 2013 Lämna en kommentar

iPad1Det forskas nu en del på ASL och det känns otroligt positivt att det sker. Dels har två forskare från Högskolan Dalarna följt arbetet med ASL i Sandviken och nu har också forskaren Åke Grönlund, Örebro universitet genomfört ett forskningsprojekt i skolor i Sollentuna kommun. Han berättar att metoden ”Att skriva sig till läsning” gör att eleverna lär sig läsa snabbare, men också att innehållet i deras texter har bättre kvalitet och ett mer genomarbetat språk. Om detta har Åke Grönlund skrivit en artikel i Computers & Education, ” Improving literacy skills through learing reading by writing: The iWTR method presented and tested”.

Lärplattan har gjort att det idag har blivit mycket lättare att arbeta med ASL. Den är enkel, snabb och lättstartad och det finns många olika sätt att arbeta med skrivandet. Det finns ett flertal appar i lärplattorna som gör det möjligt att skapa proffsiga publikationer, med både text, bild och film. Det multimodala har blivit lättillgängligt och det öppnar upp för eleverna att använda sig av flera sätt för att berätta.  Att det idag också är så enkelt att publicera sig, till exempel i en klassblogg, gör att eleverna får fler mottagare för sina arbeten. Här finns möjlighet till respons från klasskamrater, föräldrar och andra utanför skolan. Eleverna får verkliga mottagare för sina arbeten och responsen gör att man kan arbeta vidare med texterna. Tillsammans i klassrummet kan elever och lärare samtala om och utveckla elevernas texter, bland annat med utgångspunkt från kommentarer som ges.

Creative Commons

3 december, 2012 Lämna en kommentar

Idag fick eleverna i femman se hur man via appen Skitch kan hitta Creative Commons bilder som är okej att använda. De fick också se hur man gör för att ange fotograf, bildens namn och licensen. Sen var det eget arbete som gällde. Och det gick snabbt för dem att förstå hur de skulle göra och varför det är viktigt att ange upphovsman. När man använder Skitch till detta blir det så enkelt och tid sparas som behövs för att skriva texter och fylla sina dokument med innehåll.

När de tar bilden från tex. Flickr, knackar på den så att de även får med fotots namn och fotografens namn när de sparar ner till Skitch, är det sen enkelt att via möjligheten att lägga till text på bilden även skriva vilken licens som gäller. På så sätt finns behövlig data redan på bilden när de sparar ner till Kamerarullen för att slutligen infoga i Pages.

Lena Gällhagen har gjort en bra instruktionsfilm om Skitch och Creative Commons.

Kategorier:Bild, Upphovsrätt Taggar:, ,

Klassrumsbesök

25 oktober, 2012 Lämna en kommentar

Idag var jag på besök i en förskoleklass och en etta. Och jag är så imponerad av eleverna när de jobbar med sina lärplattor. Jag ser samarbete, jag ser problemlösning, jag ser hur de skriver bokstavsräckor och egna texter. Det pratas idéer och stavning och tillsammans producerar de för att någon annan ska läsa och titta.

De använder sig också av appar för sin inlärning. Idag såg jag hur årskurs ett jobbade med Moji klockis och Mattemums. I Moji klockis tränar de klockan och här var det både hel, halv och kvartar som övades på ett roligt sätt. Läs recensionskolappar.nu. En annan app som blivit jättepopulär i klassen är Happi och Ordtjuven, recension.

Såg också hur alfabetet visades på väggen i förskoleklassen och det var bokstäverna utan några illustrationer till. Det är något som brukar diskuteras, ska det vara med eller utan. Är bokstäverna med illustrationer, kan det faktiskt bli så att eleverna inte alltid förknippar bokstaven med just den bild som visas utan med en helt annan bokstav. Jag kan nog tycka att det är bättre att ha ”rena” bokstäver, alternativt att varje elev får göra sitt eget alfabet, med egna illustrationer. Hur tänker du?

Kategorier:ASL, Lärplatta Taggar:, ,

StoryJumper, ett berättarverktyg

10 januari, 2012 Lämna en kommentar

Hittade en trevlig webbresurs StoryJumper där man kan skapa egna böcker. Det är visserligen en engelsk resurs men väldigt enkel att förstå sig på, så jag är säker på att även yngre barn kommer att kunna använda sig av den.
Det finns färdiga bakgrunder, scenes, att använda sig av och till dessa lägger man sen till figurer, ”props”. En sak som jag tycker är bra är att det också går att använda sig av egna bilder, vilket kan göra en berättelse mer personlig. För att lägga till den berättande texten kan det vara bra att använda sig av ”big text box”, men det också skriva i till exempel pratbubblor. Omslaget blir den första sidan, så därför är det bra att lämna den tom och starta på sidan två.

Boken går sedan att titta på via en länk som man kan skicka till föräldrar eller andra som man vill ska läsa boken. Den går också att skriva ut om man skulle vilja det. Registrera dig som teacher så får du möjlighet att lägga till dina elever.

StoryJumper tycker jag kan användas av allt från yngre barn som skriver tillsammans med en vuxen, till äldre som skriver egna berättelser, varför inte på engelska. Det går också att läsa andras böcker som finns publicerade på sidan.

Om det är svårt att komma på ämnen att skriva om finns det bra tips på sidan. Läs gärna handledningen med tips på hur man bygger en berättelse.

En film om hur du skapar en bok i StoryJumper

Planering i en ASL klass

14 november, 2011 Lämna en kommentar

För att få ett bra flyt under dagen när eleverna arbetar med ASL har Gabriella gjort en ”Äppelschema”. Här kan de elever som inte skriver eller illustrerar sina texter, välja att arbeta med ett flertal andra saker. Det är t.ex. tyst läsning, måla mandalas (tränar finmotoriken) och handstil.

Kategorier:ASL Taggar:, , ,

En dag i en ASL tvåa

14 november, 2011 Lämna en kommentar

Den här dagen ska eleverna skriva en instruktion om hur man gör ett experiment. Det är ett experiment som de håller på med i klassen, isägget. Men nu ska de skriva och beskriva så att någon annan ska kunna göra samma sak. Först går Gabriella igenom vad som ska finnas med om experimentet. Hon pratar också tillsammans med eleverna om vad en instruktion är och hur man kan skriva en sådan.

En tredjedel av klassen skriver instruktionen, en tredjedel ritar en illustration och en tredjedel arbetar med sin planering.

 

Kategorier:ASL Taggar:, ,