Arkiv

Posts Tagged ‘Digitalisering’

Digital likvärdighet?

28 oktober, 2016 Lämna en kommentar

Jag läser en artikel i Lärarnas tidning och kastas många, många år tillbaka i tiden. Artikeln handlar om att vi har lång väg kvar till digital likvärdighet. Den bygger på Skolverkets senast uppföljning på området ”It-användning och it-kompetens i skolan”. En viktig del för att vi ska få en digital likvärdighet handlar om att pedagoger får fortsatt stöd och fortbildning. Enligt mätningen har det inom det området inte hänt mycket sen den senaste mätningen för fyra år sedan.

Jag kan ändå tycka att det hos oss i Sundsvall har hänt och händer en hel del och det tror jag mycket beror på att det finns en organisation, ett it-pedagogiskt resurscentrum, Net21, som verkar för att på olika sätt sprida hur it kan och måste användas som ett verktyg för lärande. Jag skriver här måste för i dagsläget finns det inget val, det finns ingen möjlighet att stå kvar på stationen eller ta ett stickspår. Alla måste med på tåget. Några klev på för länge sen och har hunnit väldigt långt, fler och fler har klivit på under vägen. Men nu är det dags för resten att hoppa på. Inom en inte alltför avlägsen tid troligtvis innan nästa termin kommer vi att ha en ny nationell it-strategi. En strategi som säger att:

  • Personal som arbetar med elever i förskoleklass, skola och fritidshem inom två år ska ha tillgång till ett eget personligt digitalt verktyg.
  • Elever i grundskolans och motsvarande skolformers årskurser 1–9 (10) har tillgång
    till ett personligt digitalt verktyg inom tre år.
  • Barn i förskolan och elever i förskoleklass har tillgång till digitala verktyg motsvarande
    minst ett verktyg på fem barn/elever inom fyra år.
  • Personal som arbetar med barn på förskolor har tillgång till digitala verktyg motsvarande
    ett personligt verktyg per anställd inom fyra år.

Men att pedagoger och elever får tillgång till egna verktyg är inget som i sig skapar en digital kompetens och bättre kunskaper. Här krävs fortbildning inom många områden. Dels det grundläggande, att kunna hantera olika program, men även att kunna använda internet, för information och kommunikation och att göra det på ett säkert och kritiskt sätt. Om eller hellre när de digitala verktygen med alla sina möjligheter används på ett klokt och pedagogiskt sätt då är jag övertygad om att måluppfyllelsen hos våra elever kommer att öka.

Inom Net21 arbetar vi i nätverksform för att sprida och öka användningen av digitala verktyg på ett pedagogiskt sätt som gör skillnad. Det sker hela vägen från förskola till gymnasium. Vi har ett antal Net21-ansvariga som har huvudansvaret. I nästa steg finns PIA, pedagogiskt it-ansvariga som ansvarar för olika skolområden, men även har olika kompetenser, vilket betyder att dessa kan stötta varandra vid behov. Slutligen finns det it-inspiratörer på varje förskola, grundskola och gymnasieprogram. (I dagsläget saknas det på några enheter) It-inspiratören ska verka på sin egen enhet, genom att stötta kollegor, fortbilda själv eller ta hjälp av kollegor eller Net21. På så sätt känns det nu som att vi bygger vidare och att det på sikt kommer att göra att vi får en likvärdigare skola.

andrew_d_hur
Men inget av detta fungerar om inte huvudmän, förskolechefer och rektorer är med. De spelar en otroligt viktig roll och bör i mångt och mycket modella och gå före. Men för att det ska fungera behövs det fortbildning och möjligheter för dem att få ta del av hur det kan se ut när it i skolan fungerar som bäst. De måste också satsa på sina egna enheter, våga sätta ner foten och styra upp vad som ska prioriteras. Det måste läggas resurser för att få igång och upprätthålla digitaliseringen. Medel måste fördelas om och tid måste avsättas. Tid för någon/några på en enhet som tillsammans med ledningen driver dessa frågor. Tid för pedagoger att lära nytt av och med varandra. Tid att på sina enheter visa upp goda exempel och lära av varandra.

Så vad väntar vi på? Nu kör vi!

Njut av de sista höstdagarna i helgen, färger, dofter och förhoppningsvis lite lugn. Ha det gott!

Annonser
Kategorier:Allmänt i skolan Taggar: