Arkiv

Posts Tagged ‘Inlärningsstilar’

Mobiltelefonen alltid på agendan

11 november, 2016 Lämna en kommentar

Det känns som om vi aldrig riktigt blir klara med vad som ska gälla kring användandet av mobiltelefonen i skolan. För mig verkar det som om kepsfrågan har flyttat över till mobiltelefonens vara eller inte vara. Det kanske är så att vi alltid måste ha något som vi ska tycka väldigt olika om. Något som vi ska sätta regler kring och som sen inte följs, just för att vi tycker så olika. Det blir ett beslut, det skapas regler och så går det ett tag. Vi ser att dessa inte följs. Frågan tas upp på arbetslagsträffar, på föräldramöten och i många andra sammanhang. Det skapas nya regler och så där fortgår det.

För mig handlar det mer om vad eleverna kan använda mobiltelefonen till. Ju mer jag funderat på detta har jag kommit fram till att det inte fungerar att ha regler, utan man måste istället ha ett förhållningssätt till mobiltelefon och andra digitala verktyg. För finns det regler måste de respekteras och följas upp och alla ska följa dem. Men så är det inte i verkligheten, därför tycker jag att vi inte har något val. Det gäller att ta tillfället i akt och luta oss mot läroplanen när vi tänker mobiltelefoner i skolan.

Vi måste förhålla oss till vad läroplanen säger och där står bland annat att läsa att ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”(Skolverket 2011, s.14). Modern teknik, ja det är bland annat mobiltelefonen. Något som idag i stort sett alla har tillgång till och är vana att använda i sin vardag. Det gäller även elever ganska långt ner i åldrarna.

Det står även i läroplanen att skolan har ett fostransuppdrag att fostra till att bli ansvarstagande individer. Här kommer användningen av mobiltelefoner in, det är viktigt att eleverna får möjligheter att använda dessa i sin vardag. Det är därför av stor vikt att även prata om och medvetandegöra eleverna om koncentration, app-beroende och om hur tekniken kan påverka vårt sätt att tänka. Att pedagoger och elever tillsammans skapar ett förhållningssätt till mobiltelefoner och övriga digitala verktyg som vi använder i skolan och hemma. Att skapa en balans och en förståelse för användandet av mobiltelefoner.

Om lärare och elever tillsammans för en dialog om vilka regler som ska finnas i den egna klassen då äger alla frågan och det blir mycket enklare att förhålla sig till denna. Reglerna bör vara tydliga och tala om när och hur, samt hur man etiskt ska förhålla sig till användandet.

Dessa regler kan till exempel innebära att mobiltelefonerna samlas in vid lektionens start och att de plockas fram dem när de ska användas i ett pedagogiskt syfte. Det kan även vara att mobiltelefonen ligger i elevens ficka, avstängd och tas fram när behov finns.

2384284594

Jag ser många användningsområden för mobiltelefonen i skolan och det finns många fler. Men dessa är de jag tänker på i första hand.

 • Miniräknare
 • Söka information
 • Översättningsfunktion
 • Lyssna på böcker
 • Lyssna på musik (tänk olika lärstilar)
 • Fota av anteckningar
 • Fota till skolarbeten
 • Appar för färdighetsträning
 • Hålla reda på tid

Jag tänker att istället för att ha regler så kan vi tänka så här:

När du använder mobiltelefonen, tänk på att:

 • endast använda den till skolarbete och i samråd med din lärare
 • inte störa andra och inte heller dig själv, bland annat genom att:
  • ställa in på ljudlöst
  • stänga av notiser
 • innan du fotar eller filmar någon, fråga om lov och berätta vad du ska använda fotot till

Det behöver inte vara svårare än så. Här finns möjligheter till dialoger och ett gemensamt tänk i respektive klass. Det blir då det enklare att förhålla sig till vad som gäller. Det behöver inte se lika ut, det handlar om ålder på eleverna, det handlar om gruppens sammansättning och hur den fungerar. Tänker vi så här, då blir det också trovärdigt och vi kan möta föräldrar och kollegor och motivera klassens gemensamma beslut. Det blir inget beslut som gäller för en hel skola. För alla är inte lika, alla har inte samma behov, alla har olika behov.

7519496646

Dessa tankar blev också grunden till den policy som framöver kommer att gälla för den skola jag jobbar på.

Jag hoppas att vi slutar prata om regler när det gäller mobiltelefonens vara eller inte vara i skolan, att vi lyfter blicken och istället tänker, hur ska mobiltelefonen användas på bästa sätt i skolan.

Ha en bra helg, gör något som du gillar, vi hörs!

 

 

Annonser

Forskning visar att ASL ger positiva resultat

19 april, 2013 Lämna en kommentar

iPad1Det forskas nu en del på ASL och det känns otroligt positivt att det sker. Dels har två forskare från Högskolan Dalarna följt arbetet med ASL i Sandviken och nu har också forskaren Åke Grönlund, Örebro universitet genomfört ett forskningsprojekt i skolor i Sollentuna kommun. Han berättar att metoden ”Att skriva sig till läsning” gör att eleverna lär sig läsa snabbare, men också att innehållet i deras texter har bättre kvalitet och ett mer genomarbetat språk. Om detta har Åke Grönlund skrivit en artikel i Computers & Education, ” Improving literacy skills through learing reading by writing: The iWTR method presented and tested”.

Lärplattan har gjort att det idag har blivit mycket lättare att arbeta med ASL. Den är enkel, snabb och lättstartad och det finns många olika sätt att arbeta med skrivandet. Det finns ett flertal appar i lärplattorna som gör det möjligt att skapa proffsiga publikationer, med både text, bild och film. Det multimodala har blivit lättillgängligt och det öppnar upp för eleverna att använda sig av flera sätt för att berätta.  Att det idag också är så enkelt att publicera sig, till exempel i en klassblogg, gör att eleverna får fler mottagare för sina arbeten. Här finns möjlighet till respons från klasskamrater, föräldrar och andra utanför skolan. Eleverna får verkliga mottagare för sina arbeten och responsen gör att man kan arbeta vidare med texterna. Tillsammans i klassrummet kan elever och lärare samtala om och utveckla elevernas texter, bland annat med utgångspunkt från kommentarer som ges.

"Det här är väl inget klassrum"

Nu är vårt modellklassrum färdigt, det blev så bra:) Ljust och inbjudande, med ”stationer” för blandade aktiviteter. Här finns arbetsplatser för eleverna, en läshörna med en inbjudande soffa och böcker i olika svårighetsgrader,  en bygghörna, plats för skapande och mycket mer. Naturligtvis även datorarbetsplatser då eleverna ska skriva sig till läsning.

En elev kikar in när vi nästan är färdiga och hans kommentar är tänkvärd. ”Men, det här är väl inget klassrum” Vad har vi gett dem för föreställning om hur ett klassrum ska se ut och vara?
Här kommer det verkligen att finnas möjligheter att jobba enligt ASL. Det bästa av allt är att vi kommer att få utrusta resten av skolans klassrum för år F-2 på liknande sätt. Nu har planeringen för dessa startat och målet är att de ska vara färdiga att tas i bruk vid höstterminens start.

Kategorier:ASL Taggar:, ,

Inlärningsstilar

8 december, 2009 Lämna en kommentar

Lyssnade på Lena Boström när hon föreläste om lärstilar  och fick återigen en tankeställare. För många år sen lyssnade vår skola på henne och i flera klasser hände det en hel del efter det. Det gjordes iordning tysta rum, en mjuk stor matta placerades på golvet. Det blev tillåtet att vara på olika platser när man arbetade, t.o.m. under bordet. Behövde ett barn stoppa något i munnen, då var det tillåtet. Det fungerade jättebra, när vi inte gjorde någon stor affär av det och förklarade för barnen att vi är olika och att vi behöver arbeta på olika sätt. Men åren går och nya saker händer och ska in i skolan, varför glöms det bort, det som var bra. Visserligen byts personal ut och även vi är olika individer, men det kanske är så att vi måste ta upp frågan då och då. Hålla den levande och tänka på att våra barn inte är stöpta i samma form.

En annan sak som jag också funderar på är det här med hur vi lämnar ut information både till eleverna och till föräldrarna. Det är samma sak där, vi har olika sätt att ta till oss information. De flesta gånger är det text och återigen text. Varför inte använda oss mer av bilder för att förtydliga det som skrivs. Och i dagens digitala samhälle har vi ju även möjlighet att nyttja, rörlig film och ljud på olika sätt. Det kan läggas ut i bloggar, på hemsidor och skickas med i skolportaler. Möjligheterna finns, det gäller bara att nyttja dem.

Vilken skola vill vi ha

18 november, 2009 Lämna en kommentar

Jag tror att vi behöver ställa oss den frågan ibland, vilken skola vill vi ha? Det är så lätt att bara jobba på som vanligt, tiden flyger iväg och vi följer med. Men ibland är det viktigt att vi stannar upp och tänker efter, ensamma och tillsammans i arbetslagen. Läste en intressant och tankeväckande artikel av Anne-Marie Körling om den stillasittande pedagogiken. Hur ofta är det inte den som styr för att man tror och är van att så ska det vara. Ibland för att man inte orkar med den aktivitet som blir när eleverna är rörliga.

Tänk om det istället var möjligt för eleverna att få röra på sig, jobba en stund, hämta lite vatten, äta en frukt. Tänk att få ligga under bordet och jobba, det kankse är det som passar mig bäst. Jag jobbade under några år med en fantastisk lärare som just lät barnen göra så. De fick använda sina olika lärstilar i olika lärmiljöer. Det var tillåtet att just vara där man tyckte att det passade bäst, att ta en frukt fast det inte var fruktstund, det kanske var just det som behövdes för den eleven, att få tugga för att förstå det som skulle arbetas med just då.

Sprid tankegångarna till fler, ta upp det i arbetslagen, prata om, hur lär barn bäst. För vi har väl samma mål alla, att våra elever ska klara sig bra i livet?

Alternativa verktyg

6 oktober, 2009 3 kommentarer

Jag går en fortbildning nu som heter ”Alternativa verktyg” och det har gett mig många nya tankar och fler lär det bli. Vi pratar just nu om vad är alternativa verktyg, kan alla elever använda sig av alternativa verktyg eller är det bara en viss grupp som ska göra det? Jag tycker att det handlar om verktyg, verktyg för inlärning och det ska vara något som alla elever i skolan bör få tillgång till. Även om jag inte har stora svårigheter så kanske min inlärningsstil gör att jag lättare tar till mig text när jag får lyssna. Jag kanske formulerar mig bättre när jag får skriva på datorn istället för med pennan, jag kan lägga mer krut på innehållet än på de krumelurer jag ska forma med penna. Om alla elever får tillgång till olika verktyg och får prova på det, då tror jag också att de får en större förståelse för de elever som verkligen behöver dessa.

Hörde idag en förälder berätta att hennes son, när han tycker att något i skolan är tråkigt, något han har i läxa, brukar lyssna på det inläst via webben. Han kan då samtidigt spela spel och lära sig läxan och det blir inte lika tråkigt. Han gör alltså inte detta alltid, men ibland. Hur är det då, kan de verkligen lära sig något och samtidigt spela, eller chatta, eller något annat. Ja, jag tror det. Den tyske professorna Wim Veen har myntat begreppet Homo Zappiens, personer med nya förmågor http://sv.wikipedia.org/wiki/Homo_zappiens vi kanske måste försöka lära oss vi med:)