Arkiv

Posts Tagged ‘Insprirera’

NIKT i mina tankar

24 oktober, 2008 Lämna en kommentar

NIKT står för Naturligt användande av IKT och är ett tankesätt och ett material som vi, några pedagoger i Njurunda Bredsands skolområde tagit fram. Vi har under ett antal år arbetat med detta för att få till en bra användning av IT i förskola och skola. En slags stege från de allra minsta till de elever som går i år nio. Vårt tänk består i att inspirera övriga pedagoger till olika former av arbete med hjälp av IT och det gör vi på flera olika sätt. Dels har vi en tipsbank med steg för steg anvisningar på hur man kan integrera IT i det vanliga arbetet, för det är så vi tänker att IT bara är ett av alla verktyg och inte ett ämne i sig. Men även genom mässor, studiedagar, föreläsningar, utbildning m.m.

På skolforum nästa vecka kommer vi att vara med på Skolutvecklingstorget, så om det är någon som vill veta mer är ni välkommen dit.

Annonser