Arkiv

Posts Tagged ‘Internet’

Är skolan redo för molnet?

25 november, 2016 Lämna en kommentar

I början av veckan var jag i Stockholm på Internetdagarna, där deltog jag under måndagen i spåret, ”Är skolan redo för molnet?” Jag har funderat en hel del på det, är vi redo? Är vi inte redan där? Många av oss som arbetar i skolan har använt oss av it på många olika sätt i många, många år. Jag tror inte att alla har så stora funderingar på om vi är redo eller inte. Vilket nog är ganska viktigt, det är en sak att använda sig av molnet och en annan att tänka på hur det används. När en pedagog ser möjligheter som kan tillföra något bra för sina elever, då provar många.

Tillsammans med kollegor bollas sen idéer om hur det skulle fungera att arbeta på ett visst sätt. Samtal förs om för- och nackdelar, om varför en viss app eller webbresurs är bra och vad den kan tillföra som gör den bättre än att arbeta på traditionellt sätt med traditionella verktyg. Det är dock inte så alla tänker, några är bara så otroligt nyfikna och kastar sig ut och provar och använder ”allt nytt” som dyker upp. Ibland kanske utan tanke på varför, det verkar bara så häftigt och roligt. Men när det nya är testat och man tillsammans med andra funderar på varför, då kan det bli något riktigt bra. Eller så var det så att den där appen/webbresursen inte tillförde särskilt mycket. Men den är i alla fall testad.

16069033916

Vi i skolan behöver dessa pionjärer, de som är nyfikna och vågar prova. De som ligger lite i framkant och omvärldsbevakar. De som delar med sig till sina kollegor. Det är egentligen sen det intressanta startar. När pedagoger tillsammans samtalar om hur det där nya roliga och spännande skulle kunna användas för att våra elever ska få fler och mer tidsenliga verktyg att arbeta med. Det som många gånger kan vara skillnaden mellan en tråkig och en väldigt rolig, intressant och givande lektion. Alltså väldigt viktigt att ta steget från testandet till samtalet. Vi måste veta varför vi gör som vi gör.

När jag ser på dessa webbtjänster, så är de ju molnbaserade och de används. Jag hoppas och tror att vi idag har kommit så pass långt i processen att vi som pedagoger funderar på vad det är som läggs ut och delas. Jag tror att vi i mångt och mycket är ganska redo för molnet eftersom det i kölvattnet av molntjänster som Office365 och G Suite har kommit upp på agendan på ett helt annat sätt än tidigare. Jag är också övertygad om att ju mer vi arbetar med dessa tjänster i skolan, desto bättre rustar vi våra unga för världen utanför skolan. Med det menar jag världen i molnet. Hur man ska tänka när man publicerar, när man skriver, om vad man skriver, hur man framställer sig själv och sina medmänniskor. Ja, överhuvudtaget hur man blir en bättre digital person. Vi måste veta hur vi är och agerar i det fysiska rummet, men nu måste vi också bli bra på att verka i det digitala rummet.

Fredag idag och en analkande helg, första advent. Passa på att ha det mys!

Annonser
Kategorier:Allmänt i skolan Taggar:

Barn, ungdomar och Internet

27 februari, 2014 Lämna en kommentar

Bris rapport ”Barnen, Bris och it 2014” släpptes den 10 februari och finns nu att ladda ner. Rapporten innehåller exempel på barns och ungdomars egna berättelser om vad de gör på nätet och vilka problem som kan uppstå.

Det finns även en kortare sammanfattning i form av en film på YouTube. Se den och varför inte på ett föräldramöte, där den kan vara en bra start på samtal om våra unga och hur det är på nätet. Viktigt att vi som vuxna ställer frågor till barn och unga om vad de gör och låter dem berätta och visa. Att vi trots rädsla och omtanke inte kommer med den arga rösten och förbjuder, för då stänger vi dörrar som kan vara svåra att öppna igen. Dialog och intresse är en mycket bättre väg att nå fram och värna om våra unga.

 

Det finns mycket material som kan användas både i skolan och i hemmet som ett stöd i arbetet med unga och internet. Några av dem är:

  • Nosa på nätet med superundersökarna – ett material som på ett lekfullt sätt lär ut grunderna i ett kritiskt förhållningssätt. Det vänder sig till äldre förskolebarn och grundskolans första år.
  • Småungar och Medier – ett lektionsmaterial för yngre barns medievanor. Från förskolan till årskurs 5.
  • ISA – en webbaserad utbildning i informationssäkerhet. Riktar sig till elever i årskurs 4 och 5, och ger ett stöd i arbetet om säker informationshantering enligt Lgr11.
  • På Statens medieråds webbplats finns mycket mer att hämta när det gäller dessa frågor.
  • Skolverket har publicerat en antologi, ”Kränkningar i skolan” med analyser av problem och lösningar.
Kategorier:Allmänt i skolan Taggar:

Mer om unga och medier

8 februari, 2011 Lämna en kommentar

Mediekompass och Statens medieråd har kommit med ett nytt material som kan användas bland de yngre från förskoleklass till år 5. Materialet är framarbetat utifrån rapporten Småungar och Medier och innehåller övningar som går att använda direkt i klassrummet. Det finns en övning som direkt går att koppla till alla som arbetar med ASL. Koppla ihop elevernas skrivande, med bild och frågeställningar kring deras medieanvändning på ett bra sätt.

Kategorier:ASL, Media Taggar:, ,

Barn och ungas nätvanor

3 februari, 2011 Lämna en kommentar

Titta in på mediebarn.se och ta reda på barns och ungas nätvanor. Sidan är uppdelad i olika åldersgrupper och här beskrivs hur datorer och internet används av respektive åldersgrupp. Det finns även en flik för föräldrar med tips på vad man ska tänka på för att hänga med på nätet. För pedagoger finns det lärarhandledningar med tips som kan användas på lektioner.

Kategorier:Allmänt i skolan Taggar:,

Eleverna vet

Igår var lokal TV här och gjorde ett inslag om mobbning och nätet. Jag fick berätta om hur vi jobbar på vår skola och sen fick ett par elever visa vad de gör på nätet. De berättade för reportern vad de gjort när en kompis blivit utsatt för tråkigheter. Det som slog mig var hur bra tänk de har, de har en strategi för hur de ska göra, och det kändes så bra att få det jag trott bekräftat. Först tar de upp det med den person som betett sig illa. I exemplet som en av eleverna nämde löste det sig redan där, personen bad om förlåtelse och tog bort sina kommentarer. Men hur gör ni om det inte fungerar, frågar då reportern? Jo, då pratar vi med läraren eller skolsyster, och så har vi ju Kerstin, hon som ansvarar för kamratstödjarna. Det fanns också en medvetenhet om att det är lättare att skriva på nätet än att säga det ansikte mot ansikte. Jag känner stort hopp för våra elever, men det gäller att ständigt hålla frågor som dessa aktuella och att göra eleverna medvetna om hur man ska agera, innan, under och efter.

Kategorier:Allmänt i skolan Taggar:,

Internet i barnens värld

23 september, 2009 Lämna en kommentar

Idag har jag pratat med elever i år fem om Internet och dess möjligheter och faror. Det jag slås av är hur stor koll de faktiskt har. Koll på vad de bör och inte bör göra, koll på hur de ska agera när eventuella icke önskvärda personer försöker ta kontakt, koll på att bilder alltid finns kvar, ja i det stora hela är de väldigt upplysta om hur de ska agera. Men det blev bra samtal och det gynnade säkert dem som inte hade fullt lika stor koll.

En intressant grej var, att när vi pratade om att de skulle visa vad de gjorde på nätet för sina föräldrar och låta dem få en inblick i deras värld, då sa de flesta att föräldrarna ofta frågade och tittade vad de gjorde. Men att många tyckte att det var jobbigt när föräldern hänger över ryggen på dem för att läsa vad de skriver på MSN. Det kanske vi ska tänka på att det inte alltid är okej att vara närvarande hela tiden på det sättet. Tänk om någon skulle stå med en extra telefon och lyssna när vi pratar med våra vänner, det skulle inte vara så roligt. Visst ska vi vara med och visst ska vi visa oss intresserade men jag tror att vi ska akta oss för att bli kontrollerande, risken är nog stor då att de smyger undan någon annanstans och det vill vi ju inte.

Kategorier:Allmänt i skolan Taggar: