Arkiv

Posts Tagged ‘IT-strategi’

IT-strategi på Kyrkmons skola

Idag gick ett pressmeddelande ut om vår IT-strategi. Under några månader har vi i skolutvecklingsgruppen på skolan arbetat fram en IT-strategi för Kyrkmons skola. Nu är den nästan färdig, det återstår bara några punkter men nog så viktiga och det är hur vi ska tänka med tillgången av datorer för elever. Vi har en vision och det är att alla elever på skolan ska disponera en bärbar dator. Men vi måste ha en tanke hur vi ska göra fram till dess.

IT-strategin säger att alla elever från förskoleklass till och med år 2 ska arbeta med ASL, Att skriva sig till läsning. I år 3 till 5 ska eleverna använda IT för kommunikation, presentation och redovisning av skolarbeten. Datorn ska vara ett naturligt verktyg i alla skolämnen i framtiden. Personalen ska genomgå kontinuerligt fortbildning för att ha den kunskap som krävs för att kunna stödja eleverna i deras användande av IT.

Skolan är idag en av de skolor i kommunen som har hunnit längst när det gäller PIM och det är en medveten satsning från skolledningen och ett av målen är att år 2012 ska alla lärare disponera en bärbar dator. Ytterligare ett mål är att alla klassrum ska vara digitala år 2013.

Detta tillsammans kommer att öka pedagogernas möjligheter till att individualisera och utmana våra elever. Det kommer att ge dem nya förutsättningar för informationssökning, bearbetning, presentation, redovisning och kommunikation. Genom vårt medvetna IT-arbete har vi möjlighet att motverka skillnader, stödja lärandet och ge eleverna ett verktyg som ger dem goda förutsättningar att nå de nationelle målen.
Jag är glad att få jobba här och att få vara en del i detta arbete.

Annonser
Kategorier:IT-strategi Taggar:, ,