Arkiv

Posts Tagged ‘Mittlar’

En konferens – ett kollegialt lärande

11 november, 2014 Lämna en kommentar

När jag läser Edward Jensingers blogginlägg, ”Vi kan själva”, då känner jag att det var just så vi kände och tänkte förra hösten när vi drog igång planeringen för vår egen konferens Mittlärande. I flera år var vi många som kände att vi skulle vilja att fler skulle få möjlighet att lyssna på föreläsare från övriga landet. Föreläsare som ligger i framkant när det gäller skola och lärande. Men också lyfta fram alla lokala pedagoger som gör så mycket bra i sin egen verksamhet. Men det fungerar inte att skicka alla till olika konferenser, den ekonomin finns inte, så därför måste man hitta alternativa lösningar. Och en alternativ lösning behöver inte vara en dålig lösning. För just möjligheten att kunna del av föreläsningar av kollegor i det egna närområdet, det kan vara nog så viktigt och lärorikt. Just detta att man ser att det behöver inte vara så krångligt, det behöver inte vara den allra värsta tekniken, det går ändå, det är sånt som kommer fram vid sådana här tillfällen.

Och äntligen förra hösten blev det verklighet, vi fick okej av Barn- och utbildningsförvaltningen att genomföra en konferens. Ett samarbete mellan CFK (Centrum för kunskapsbildning), Mediotek Sundsvall och Net21 som ledde fram till Mittlärande 2014. Konferensen mottogs med öppna armar och när vi utvärderade så var det överlag positivt. Det finns alltid förbättringsområden och det är tur det, att det finns möjligheter att göra ännu bättre. Men det som uppskattades av många var just det kollegiala lärandet. Att man fick ta del av kollegors sätt att arbeta och fick tid att samtala med kollegor om det man just lyssnat på, att man inte var ensam på en föreläsning utan att man delade det med andra. En annan sak som också nämndes var möjligheten att få välja själv. Som en lärare sa, ”Det mest fantastiska är att jag får välja helt själv vad jag vill lyssna på, det är ingen annan som bestämmer åt mig”. Och naturligtvis, en stor vinst var att få lyssna på de externa föreläsarna. Pedagoger som man kanske bara hört talas om, de fanns nu på hemmaplan och så många fick möjligheten att lyssna på dem.

Dessutom fanns det utställare för läromedel och andra produkter, samt från de egna enheterna inom Barn- och utbildning. Och inte att förringa den fantastiska miljön som Södra Berget erbjuder. Det blev verkligen en dag som man pratade länge om. Men gav dessa dagar något då? Hände det något i verksamheten? Vi som arbetade med Mittlärande har i olika sammanhang träffat på pedagoger och besökt förskolor och skolor, och ja, det har hänt något. Det kanske hade skett i alla fall, det är inget vi kan svara på. Men vi har sett att man provat på nya sätt att tänka och arbeta, att man provat andra verktyg och andra lösningar. Vi har sett att fler personer i vår omgivning har dykt upp på sociala medier och deltar i det ännu vidare kollegiala lärandet. Och varje litet steg, kan öka möjligheten för fler elever att nå en ökad måluppfyllelse och göra så att arbetet för våra pedagoger blir lite intressantare och roligare. För visst måste vi väl få ha roligt på jobbet, både pedagoger och elever!

Och nu är det dags igen. Den 17 och 18 februari genomförs Mittlärande 2015. Ännu ett tillfälle att inspireras, lära nytt, nätverka och samtala. Tillsammans kan vi så mycket mer.

Annonser